Солочинська Алла Олександрівна

Категорія: Сторінка педагогічного працівника


Солочинська Алла Олександрівна

Солочинська Алла Олександрівна - викладач математики

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: -

Освіта: повна вища, 1997, Ужгородський державний університет

Спеціальність: математик, викладач математики

Педагогічний стаж: 14 років

Рік та результати останньої атестації:
2009, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

Підвищення кваліфікації:
2013, ЗІППО м. Ужгород, свідоцтво ЗІ СПК №005084 (вчителі математики)

Предмети: математика, вища математика


Педагогічне кредо:
Учитель живе до тих пір, доки вчиться …Педагогічна діяльність


Мета атестації: Підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»

Методична проблема: компетентнісний підхід до викладання математики

Відкриті уроки:
2009 – Тема: «Розв’язування логарифмічних рівнянь» (відкритий урок для педагогічних працівників училища)

2013 - Тема: «Площа поверхні циліндра» (відкритий урок для педагогічних працівників училища)

2014 - Тема: «Радіанне вимірювання кутів» (відкритий урок для педагогічних працівників училища)

2015 – Тема: « Найбільше і найменше значення функції» (відкритий урок для засідання обласної секції заступників з навчальної роботи )

Методичні напрацювання:

Методичні рекомендації «Інформаційні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності та творчого потенціалу учнів» (2009)
Методичні рекомендації місять поради щодо використання ІТ. Мультимідійні засоби навчання є перспективним і високоефективним інструментом,що дозволяє надавати і навчати у більшому обсязі , ніж традиційні джерела інформації . Завдяки цій технології можна підняти процес навчання на якісно новий рівень. Використання комп’ютерних технологій в освіті неминуче,оскільки істотно підвищується ефективність навчання,якість знань і умінь.

Методичні рекомендації «Особливості застосування проблемного методу при викладанні математики» (2012)
Методичні рекомендації містять поради: проблемний метод в навчанні застосовується здебільшого з метою розвитку навиків творчої навчально - пізнавальної діяльності, вони сприяють більш осмисленому і самостійному оволодінню знаннями. Особливо ефективно застосовується цей метод в тих випадках , коли в учнів сформована культура пізнавальної діяльності ,інтересів і здібностей ,а також є глибокі і міцні знання. Метод проблемного викладу є перехідним від виконавської до творчої діяльності

Методична розробка: «Методи розв’язування тригонометричних рівнянь» (2013)
Методична розробка містить методи розв’язування тригонометричних рівнянь різних типів. Розглядаються основні методи розв’язування тригонометричних рівнянь : тригонометричні рівняння ,які зводяться до квадратних, спосіб розкладання на множники, розв’язування однорідних рівнянь, розв’язування тригонометричних рівнянь виду , рівняння, що розв’язуються за допомогою заміни , розв’язування тригонометричних дробово-раціональних рівнянь, тригонометричні рівняння з параметрами. графічний спосіб .

Методичні рекомендації «Компетентнісний підхід до викладання математики» (2015)
Методичні рекомендації містять розкриття поняття компетентнісного підходу до викладання математики. Впроваджуючи компетентнісний підхід у викладанні математики, вчитель повинен оцінювати компетентність учня в цілому і за результатами самостійних, контрольних домашніх робіт, по роботі на уроках, по ініціативності учня, прагненню його до знань. Складність вчительської праці полягає в тому, щоб знайти шляхи до кожного учня, створити умови для розвитку здібностей ,закладених кожному.

Методичні рекомендації «Організаційні форми та засоби навчання математики з метою розвитку продуктивного мислення» (2014)
Методичні рекомендації містять поради, щодо різних форм навчання,які розвивають продуктивне мислення. Найефективніше це за умов ,якщо навчання здійснюється і разом і порізно,тобто якщо воно проводиться в таких чотирьох формах: колективній, груповій, парній та індивідуальній. Доцільно використовувати принцип порівняння на уроках при подачі нового матеріалу або при повторенні.(«Без порівняння немає навчання»). Він дозволяє учням упорядкувати весь пройдений матеріал ,продуктивно мислити. Навчання їз застосуванням НІТ допомагає розумінню сутності математичних тверджень породжує гіпотези сприяє уточненню ї засвоєнню понять математики .

Методичні рекомендації «Створення умов для формування організованого колективу та формування особистості в колективі через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи» (2013 )
Методичні рекомендації містять поради, щодо розвитку духовної і моральної єдності учнівського колективу ,стимулювання колективних емоцій,переживань щодо різноманітних явищ навколишнього світу. Важливим шляхом становлення колективу є моральне збагачення між учнями на засадах гуманізму і різноманітності. Виховувати справжній колективізм означає навчити своїх вихованців бачити в світі найголовніше – людину,віддавати фізичні й духовні сили в ім’я її щастя і радості.

Презентації:

«Правильні многогранники» (2015)
Розроблені презентації містять інформацію про види правильних многогранників та їх використання у повсякденному житті.
«Життя видатних математиків» (2014)
Розроблені презентації містять інформацію про життя видатних математиків та значення їх робіт у сучасній математиці.

Публікації у засобах масової інформації:

Участь у роботі засідань методичної комісії, педагогічної ради, педагогічних читаннях, творчих груп:
Доповідь на тему: « Використання сучасних інноваційних технологій на уроках математики» (засідання педагогічної ради 2013р.)
Доповідь на тему: «Компетентнісний підхід до викладання математики» (засідання педагогічної ради протокол №2 від 27.11.2015р.)
- Участь у роботі творчої групи з розробки завдань для математичної олімпіади.
- Участь у роботі творчої групи з розробки контрольних комплексних завдань з вищої математики (за професійним спрямуванням).

Участь у конкурсах, оглядах:
Обласний огляд-конкурс на кращий кабінет математики професійно-технічних навчальних закладів (2013) (Дипломом ІІ ступеня)

Всеукраїнський конкурс «Панорама творчих уроків - 2015» за темою «Я – віртуоз у викладанні предмета»

Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, оглядах:

Позанавчальні заходи:

Керівництво
Класний керівник навчальної групи учнів 1 курсу

Позанавчальні заходи:
Позакласний захід математична вікторина «Інтелект» (2013)
На цьому заході учні змогли поглибити свої знання з математики , розвивати логічне мислення та інтерес до математики ,відстоювати свою точку зору, а також виховувати цілеспрямованість.

Позакласний захід гра «Математичний калейдоскоп» (2015)
На цьому заході учні показали свої уміння діяти в нестандартних ситуаціях, свою творчу роботу, кмітливість, поглиблені знання з математики.

Позакласний захід математична гра «Найрозумніший» (2012)
На цьому заході учні логічно мислили, показали свої знання з математики, творчо працювали. Такі заходи впливають не тільки на результати навчання але і на розвиток взаємовідносин між вчителем та учнями.

Позакласний захід - радіопередача «Математичні цікавинки»(2013) На цьому заході учні дізналися нові цікаві факти,пов’язані з математикою і змогли перевірити себе на кмітливість.

Позакласний захід - конференція «Знайомство з життям видатних математиків»(2014)
На цьому заході учні збагатили і розширили свої знання про видатних математиків, що викликало їх інтерес до яскравих особистостей.

Виховний захід на тему: «Україна – єдина країна» (2013)
Мета: розширення поняття про єдність ,незалежність і суверенність нашої держави; розвитку у учнів бажання брати посильну участь у розбудові та зміцненні єдності нашої держави; почуття гордості за свій народ,країну,готовності здобувати якісну освіту і розумними справами збагачувати рідну землю.

Виховний захід на тему: «Закон і ми» (2012)
Мета: ознайомити учнів з основними питаннями законодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з метою їх попередження; виховувати в учнів правову свідомість.

Виховний захід на тему: «Мужність і біль Чорнобиля» (2009)
Мета: довести до свідомості учнів масштаби Чорнобильської трагедії, розвивати почуття гордості за свій народ. Прищеплювати любов до рідного краю. Виховувати почуття співчутливості критичне ставлення до історичних подій.

Виховний захід на тему: «Що для мене справжня дружба» (2009)
Мета: розкрити зміст понять «дружба», «дійсний друг»; показати його відмінність від понять «приятель» і «знайомий»; прищепити учням повагу до цінностей дружби; сприяти розвиткові критичного ставлення до себе і своїх особистих якостей, терпимості й коректності в спілкуванні з друзями.

Виховний захід на тему: «Культура - повага до людей і до себе».(2014)
Мета: ознайомити учнів з правилами культури поведінки,виховувати в них ввічливість,доброту,людяність,чесність.

Виховний захід на тему «Без війни без вини …Голодомор 1932-1933 р.» (2015)
Мета: ознайомити учнів з жахливими фактами геноциду,окупаційної влади проти українського народу,викликаючи жаль,співчуття,обурення і ненависть до катів,поглиблювати розуміння цінності свободи й незалежності України.


Опубліковано: 15-03-2016, 13:41 | Переглядів: 1233 | Версія для друку
Особистий кабінет

Пошук

Календар публікацій

«    Листопад 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 


Архів публікацій

Листопад 2020 (21)
Жовтень 2020 (15)
Вересень 2020 (12)
Серпень 2020 (2)
Липень 2020 (10)
Червень 2020 (5)Locations of visitors to this page

Випадкове фото

17.12.2009 3117.12.2009 31

17.12.2009 31

Фотогалерея 57Фотогалерея 57

Фотогалерея 57

Cоціологічне опитування

Чим потрібна реєстрація на сайті? для коментування новин.

Так, звісно що потрібно!
Ні, я думаю це зайве ...
Мені всерівно!