Гурткова робота

Категорія: Виховна робота » Гурткова робота


Одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу є активна робота педагогічного колективу з обдарованою та талановитою молоддю.
Розвитку творчих здібностей здобувачів освіти в позаурочний час сприяє мережа гуртків та спортивних секцій, що працюють в училищі. У процесі гурткової роботи у молоді розвивається технічне мислення, конструкторські здібності, стійкий інтерес до технічної творчості, формується професійне самовизначення, обґрунтований вибір діяльності з урахуванням власних інтересів та здібностей.
Гурток конструювання і виготовлення електронної техніки

Керівник гуртка Янчишин Роман Андрійович

Гурток технічної творчості « Конструювання і виготовлення електронної техніки» працює третій рік поспіль. Заняття проводяться в позаурочний час щовівторка та щочетверга. До роботи гуртка залучені переважно учні другого - третього курсів
На заняттях гуртка учні вдосконалюють практичні навички складання, електромонтажу та регулювання радіопристроїв. Гуртківці власноруч розробляють, виготовляють та настроюють макети виробів електронної техніки. Звичайно все це сприяє поглибленню і розвитку теоретичних знань, отриманих на заняттях спеціальної підготовки.
На заняттях гуртківці виготовили: арт-робот для розфарбовування пасхальних яєць, систему автоматичної подачі дзвінків у навчальних закладах, генератор випробувальних телевізійних сигналів. А також оновили локальну мережу в лабораторії «Інженерної графіки», модернізували лабораторну установку для зняття характеристик трансформаторних джерел живлення, відремонтували лінійний підсилювач звукових частот.
Роботи гуртківців були відзначені на фестивалі-конкурсі «Воскресни, писанко!», профорієнтаційному вернісажі «Робітнича професія – крок до успіху», загальноміському профорієнтаційному заході «Місто мрій 2018».
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурток машинобудування та технології обробки матеріалів

Керівник гуртка Чепіжак Володимир Іллярович

Гурток машинобудування та технології обробки матеріалів
При підготовці кваліфікованих робітників з професії Верстатник широкого профілю важливим є поєднання глибоких і міцних теоретичних знань та практичних навичок.
Мета роботи гуртка професійного спрямування «Машинобудування та технології обробки матеріалів» полягає в тому, щоб сприяти в оволодінні здобувачами освіти технікою і технологією сучасного виробництва з обраної професії; готувати їх до виконання безпосередніх виробничих функцій, пов’язаних з виготовленням металевих виробів; формувати здатність брати участь у раціоналізаторській і винахідницькій діяльності; сприяти інтелектуальному розвитку та розвивати просторове мислення.
Основний зміст роботи гуртка полягає у виготовленні виробів, оснастки та допоміжного інструменту за кресленням, розробленим самими гуртківцями.
Виготовлені вироби можна використовувати як у практичній діяльності у процесі виробничого навчання, так і як готову продукцію для реалізації.
Навчальна програма передбачає диференційний підхід при її виконанні. При розробці програми роботи гуртка враховано вікові особливості здобувачів освіти, їх рівень знань, одержаний на уроках теоретичного та практичного навчання на момент початку занять в гуртку.
Заняття гуртка в другому семестрі 2018/2019 н.р. проводиться в такі дні:
- понеділок: 15.25 – 17.00;
- вівторок: 14.35 – 16.10;
- середа: 15.25 – 17.00.
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурток «Радіоаматор»

Керівник гуртка Варга Євгеній Павлович

У побуті нас оточують найрізноманітніші радіотехнічні пристрої – радіоприймачі і телевізори, магнітофони і відеомагнітофони, музичні центри і комп’ютери, радіотелефони і особисті радіостанції, багато чисельні побутові прилади, які буквально «напхані» електронікою. Без них сьогодні сучасній людині просто не обійтися. І у всьому цьому потрібно уміти грамотно розбиратися, щоб правильно з ними поводитися, а при необхідності знайти і усунути несправності. Гуртківці поглиблюють теоретичні знання в галузі радіотехніки , електроніки та систем радіозвязку і радіомовлення. На практичних заняттях складають і тестують схеми, виконують моделі пристроїв та приладів, роблять відповідні розрахунки, оволодівають навичками роботи з прикладними програмами.
Заняття проходять у вівторок і четвер
Гурткова робота Гурткова робота

Гурток з електромонтажу і ремонту електрообладнання

Керівник гуртка Бубряк Ігор Миколайович

На заняттях гуртківці навчаються грамотно і якісно виконувати різні типи електричної проводки, ремонт, профілактику і обслуговування пускорегулювальної апаратури, здійснити ремонт електричних машин і двигунів. Програма гуртка розрахована на підготовку молоді до самостійного ремонту різних типів електропобутової техніки, вміле використання інструменту та вимірювальних приладів. Під час занять здобувачі освіти навчаються також використовувати довідкову пошукову базу і комп’ютерні програми у процесі роботи.
Мета гуртка полягає у закріпленні знань з основ електротехніки, набуття нових знань та практичних навичок в обсязі, достатньому для самостійного пошуку несправностей та ремонту різних типів побутової техніки.
У гуртку займаються переважно учні першого та другого курсів з професії Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.
У першому семестрі гуртківці навчалися виконувати операції з влаштування електричних проводок відкритого і прихованого типу.
У другому семестрі - опановують основи ремонту і обслуговування пускорегулювальної апаратури, електричних машин і двигунів, побутових приладів різної складності.
Знання, отримані під час роботи гуртка здобувачі освіти можуть використати як у самостійній діяльності, так і на підприємствах галузі.
Заняття проходять щосереди і щочетверга
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурток з програмування на верстатах з програмним керуванням

Керівник гуртка Бідзіля Юрій Васильович

Сучасний рівень розвитку виробництва характеризується високим ступенем автоматизації виробничих процесів. Одним з основних засобів автоматизації є верстати з програмним керуванням. Їх застосування забезпечує високий ступінь автоматизації обробки виробів, покращує якість, точність, підвищує культуру виробництва.
При реалізації плану роботи гуртка професійного спрямування «Програмування на верстатах з ПК», учні освоять основи та етапи проектування, одержать навички як в читанні креслення, так і у складанні керуючої програми. Учні самостійно розробляють ескізи та, на їх основі, розробляють креслення. Відповідно до креслень кожен індивідуально складає керуючу програму та аналізує, які помилки були допущені в ході технологічного процесу. Проаналізувавши складену керуючу програму гуртківці вводять її у пульт оператора і слідкують за послідовністю обробки покадрово.
У роботі гуртка задіяні учні третього курсу, які навчаються професії «Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням».
Заняття проходять у вівторок, середу, четвер на базі майстерні верстатів з програмним керуванням.
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурток з основ інформаційно-видавничої діяльності

Керівник гуртка Чепіжак Наталія Сергіївна

Метою роботи гуртка «Інформаційно-видавничої діяльності» є вдосконалення знань здобувачів освіти у роботі з стандартними програмами Microsoft Office; підвищення якості теоретично-практичної підготовки та всебічний розвиток творчих здібностей молоді; застосовування матеріалів мережі Інтернет, виконання різнорівневих завдань, пов’язаних із розробкою нових заголовків в програмах дизайну, обробка графічної інформації, робота над складними таблицями, моделями, верстка в різних програмах і насамкінець читання коректури та виправлення власних помилок; створення цікавих вітальних листівок, проспектів, календарів, рекламних флаєрів, візитівок.
Основний зміст роботи гуртка полягає у виготовленні періодичного видання ради учнівського самоврядування Сам Собі Видавець, а також поглибленні навичок самостійної роботи з питань дизайну і верстки, оволодіння методиками журналістської роботи, що дуже важливо для майбутнього секретаря та оператора.
Цінність даного видання полягає в тому, що кожен, за бажанням, може випробувати себе як журналіст, верстальник, дизайнер, працювати з різного роду текстовою і образною інформацією, що дає можливість в подальшому розширити свої професійні навички.
У роботі гуртка беруть участь учні 3 - 4-го курсів з професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи); оператор комп’ютерного набору».
Гуртківці активно включилися в роботу міні видавничого училищного центру, проявляють високу навчальну і творчу активність. Редакційна колегія із задоволенням прислухається до порад читачів.
Гуртківцями були створені профорієнтаційні флаєри і буклети про професії, календарі, блокноти.
Гурткова робота Гурткова робота

Гурток «Payton – автоматизація професійних задач

Керівник гуртка Бірюля Олександр Сігізмундович

Сьогодні терміни машинне навчання, глибоке навчання, штучний інтелект хоча б один раз чув кожен, хто дивиться телевізор і слухає радіо. Це сучасні комп’ютерні технології, націлені на вирішення задач, які ще вчора могла вирішити лише людна. В основі цих складних технологій є мова програмування Python - потужна під час використання та дружня і привітна під час вивчення.
Основна мета гуртка «Python. Автоматизація професійних задач» - познайомити здобувачів освіти з основами програмування на одній з найбільш популярних мов програмування у світі, навчити їх алгоритмічному мисленню і спробувати автоматизувати вирішення повсякденних нецікавих задач.
Учасники гуртка – це учні різних професій і різних курсів навчання. Їх об’єднує любов до комп’ютерної науки і можливість самостійно створювати програми, які дійсно працюють.
Гурткова робота Гурткова робота

Клуб національно-патріотичного виховання "Патріот"

Керівник Янчишин Вікторія Василівна

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-20120 роки, з метою набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, основними напрямами діяльності клубу національно-патріотичного виховання «Патріот» є планування і проведення заходів, спрямованих на: формування нового українця, який діє на основі національних та європейських цінностей; виховання поваги до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); участь у громадсько-політичному житті країни; толерантне ставлення до цінностей і переконань представників інших культур, до регіональних та національно-мовних особливостей; рівність всіх перед законом; готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Діяльність клубу допомагає виховати у молоді глибокі почуття патріотизму та національної гідності, якостей захисника Батьківщини, високий рівень загальної культури, народної естетики, моралі.
У клубі займаються 16 учнів 1-2 курсів різних напрямів підготовки.
Гуртківці готують тематичні виступи до ключових дат історії України. Цьогоріч підготували і провели: акцію до Міжнародного дня Миру «Голуб Миру», святкову загально училищну лінійку до Дня Захисника України, позаурочний виховних захід для учнів першого курсу «Ми не зганьбили славу наших предків, нових Героїв дали небесам» до Дня Гідності і Свободи, тематичний виступ «Наш перший президент» до дня народження Михайла Грушевського, гуртківці представили свої роботи і стали призерами ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!», у День Збройних сил України записали відео звернення та відвідали штаб 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади у місті Мукачево, провели інтелектуальну гру «Ігри патріотів» до Дня Соборності України, взяли участь у Конкурсі «Патріот-2019», до дня памяті Героїв Небесної Сотні провели реквієм-зустріч з учасниками подій на Майдані «Пам’ятаймо героїв імена»
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Літературно-драматичний гурток

Керівник гуртка Задорожна Наталія Михайлівна

Літературно-драматичний гурток зібрав у своє коло творчих особистостей, для яких поезія, драматургія, пісня, танець є джерелом натхнення у житті. Різноманітні напрямки роботи гуртка розвивають творчі здібності молоді, навички сценічної справи та ораторського мистецтва. Мета та зміст роботи гуртка - формувати гармонійно розвинену особистість, ознайомлювати та вивчати літературну спадщину українських та зарубіжних письменників, драматургів.
Робота літературно-драматичного гуртка протягом року проводиться згідно навчального плану. Гуртківці готують виступи до різних свят та урочистих подій. Підготували і провели святкову концертну програму до Дня працівників освіти; виховний захід «Корифеї української літератури»; до дня пам’яті героїв Крут – виступили у навчальних групах; у Міжнародний день людей з інвалідністю провели позаурочний захід «Повір у свої сили»; підготували літературно-драматичну композицію «Лесині мрії»; співпрацюють і беруть участь у заходах, що проходять у Центральній міській бібліотеці ім. О.Духновича.
Літературно-драматичний гурток об’єднує любителів прекрасного і вічного, прививає любов до театрального мистецтва, вдосконалює вміння та навички в сценічній майстерності.
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурток «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

Керівник гуртка Мущенко Валентина Василівна

Проблеми нелегальної міграції і торгівлі людьми останнім часом набули поширення, постійно змінюються та ускладнюються. Саме тому, гуртківці засвоюють і вибудовують соціально очікувані моделі поведінки у небезпечних ситуаціях, мають можливість оптимально вирішувати складні питання своєї життєдіяльності, успішно досягати індивідуальних та суспільних цілей.
Використовуючи різні форми діяльності, а саме: діагностику, корекцію, просвіту та профілактику керівник гуртка знайомить учасників із нормативно-правовими документами, що регулюють організаційні засади запобігання торгівлі людьми, із важливістю цінування загальнолюдських цінностей, вміння взаємодіяти, спілкуватися, самопрезентуватися, бути активним і свідомим громадянином.
Захисти себе, своїх рідних та близьких – будь поінформованим!

Гурткова робота Гурткова робота

Спортивні секції

Спорт – це одна з найважливіших передумов гармонійного розвитку особистості, її здоров'я, повноцінного життя та самореалізації. Недарма давнє латинське прислів’я, яке й на сьогодні не втратило своєї значущості, стверджує: «У здоровому тілі – здоровий дух». Саме на формування здорової, фізично повноцінної особистості спрямована робота спортивних секцій, що працюють в училищі.
Основним завданням роботи спортивних секцій є виявлення кращих учнів у грі, підготовка їх до змагань, виступи у складі збірних команд училища в змаганнях міського та обласного рівнів.
У процесі занять вирішуються такі завдання: виховання моральних і вольових якостей; набуття знань в галузі спорту, гігієни, самоконтролю, ведення здорового способу життя; формування активної життєвої позиції; уміння самостійно організовувати щоденний руховий режим, активний відпочинок, використовувати природні фактори для загартовування. Вирішення цих завдань здійснюється на основі оздоровчо-виховної направленості кожного заняття.
Навчальний матеріал адаптований до занять з молоддю різного рівня підготовки, передбачає загальну фізичну, а не спортивну спрямованість і містить найпростіші елементи техніки обраних видів спорту, а також вправи для розвитку фізичних якостей.
Збірні команди училища щорічно беруть участь в обласних та міських змаганнях, де неодноразово ставали призерами.
Заняття проходять у спортивній залі училища
Баскетбол: Алмаші В.Й. понеділок, середа
Волейбол: Мітюков В.В. вівторок, четвер
Настільний теніс: Сліпенький Я.М. понеділок, середа, четвер
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота


Опубліковано: 28-02-2019, 09:42 | Переглядів: 2095 | Версія для друку


Особистий кабінет

Пошук

Календар публікацій

«    Липень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Архів публікацій

Липень 2019 (1)
Червень 2019 (10)
Травень 2019 (18)
Квітень 2019 (20)
Березень 2019 (28)
Лютий 2019 (43)Locations of visitors to this page

Випадкове фото

2010-2011 навчальний рік 852010-2011 навчальний рік 85

2010-2011...

2011 - 2012 навчальний рік 2282011 - 2012 навчальний рік 228

2011 - 2012...

Cоціологічне опитування

Чим потрібна реєстрація на сайті? для коментування новин.

Так, звісно що потрібно!
Ні, я думаю це зайве ...
Мені всерівно!