Гурткова робота

Категорія: Виховна робота » Гурткова робота


Одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу є активна робота педагогічного колективу з обдарованою та талановитою молоддю.
Розвитку творчих здібностей здобувачів освіти в позаурочний час сприяє мережа гуртків та спортивних секцій, що працюють в училищі. У процесі гурткової роботи у молоді розвивається технічне мислення, конструкторські здібності, стійкий інтерес до технічної творчості, формується професійне самовизначення, обґрунтований вибір діяльності з урахуванням власних інтересів та здібностей.
Гурток конструювання і виготовлення електронної техніки

Керівник гуртка Янчишин Роман Андрійович

На заняттях гуртка учні вдосконалюють практичні навички складання, електромонтажу та регулювання радіопристроїв, розробляють, виготовляють та настроюють макети виробів електронної техніки, що сприяє поглибленню і розвитку теоретичних знань, отриманих на заняттях спеціальної підготовки.
Результатом роботи гуртківців є:
 проектування та виготовлення арт-робота для розфарбовування круглих поверхонь, системи автоматичної подачі дзвінків у закладах освіти, генератора випробувальних телевізійних сигналів;
 оновлення локальної мережі в лабораторії «Інженерної графіки»;
 модернізація лабораторної установки для зняття характеристик трансформаторних джерел живлення;
 ремонт лінійного підсилювача звукових частот.
Роботи гуртківців були відзначені на фестивалі-конкурсі «Воскресни, писанко!», профорієнтаційному вернісажі «Робітнича професія – крок до успіху», загальноміському профорієнтаційному заході «Місто мрій», на Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019»
Заняття гуртка проходять у майстерні регулювальників радіоелектронної апаратури та приладів:
- понеділок:15.25 – 17.00
- середа:15.25 – 17.00
- четвер: 15.25 – 17.00

Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурток машинобудування та технології обробки матеріалів

Керівник гуртка Чепіжак Володимир Іллярович

При підготовці кваліфікованих робітників з професії «Верстатник широкого профілю» важливим є поєднання глибоких і міцних теоретичних знань та практичних навичок.
Мета роботи гуртка «Машинобудування та технології обробки матеріалів» полягає в тому, щоб сприяти в оволодінні здобувачами освіти технікою і технологією сучасного виробництва з обраної професії; готувати їх до виконання безпосередніх виробничих функцій, пов’язаних з виготовленням металевих виробів; формувати здатність брати участь у раціоналізаторській і винахідницькій діяльності; сприяти інтелектуальному розвитку та розвивати просторове мислення.
Основний зміст роботи гуртка полягає у виготовленні виробів, оснастки та допоміжного інструменту за кресленням, розробленим самими гуртківцями.
Виготовлені вироби можна використовувати як у практичній діяльності у процесі виробничого навчання, так і як готову продукцію для реалізації.
Навчальна програма передбачає диференційний підхід при її виконанні. При розробці програми роботи гуртка враховано вікові особливості здобувачів освіти, їх рівень знань, одержаний на уроках теоретичного та практичного навчання на момент початку занять в гуртку.
Заняття гуртка проходять:
- понеділок: 15.25 – 17.00
- вівторок: 15.25 – 17.00
- середа:14.35 – 16.10
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурток «Радіоаматор»

Керівник гуртка Варга Євгеній Павлович

У побуті нас оточують найрізноманітніші радіотехнічні пристрої – радіоприймачі і телевізори, магнітофони і відеомагнітофони, музичні центри і комп’ютери, радіотелефони і особисті радіостанції, багато чисельні побутові прилади, які буквально «напхані» електронікою. Без них сьогодні сучасній людині просто не обійтися. І у всьому цьому потрібно уміти грамотно розбиратися, щоб правильно з ними поводитися, а при необхідності знайти і усунути несправності. Гуртківці поглиблюють теоретичні знання в галузі радіотехніки , електроніки та систем радіозвязку і радіомовлення. На практичних заняттях складають і тестують схеми, виконують моделі пристроїв та приладів, роблять відповідні розрахунки, оволодівають навичками роботи з прикладними програмами.
Заняття проходять у майстерні радіомеханіків:
- вівторок: 15.30 – 17.00
- середа: 15.30 – 17.00
- четвер: 15.30 – 17.00
Гурткова робота Гурткова робота

Гурток з електромонтажу і ремонту електрообладнання

Керівник гуртка Воробець Володимир Михайлович

Програма гуртка розрахована на підготовку молоді до самостійного ремонту різних типів електропобутової техніки, вміле використання інструменту та вимірювальних приладів.
Мета гуртка полягає у закріпленні знань з основ електротехніки, набуття нових знань та практичних навичок в обсязі, достатньому для самостійного пошуку несправностей та ремонту різних типів побутової техніки.
На заняттях гуртківці навчаються грамотно і якісно виконувати різні типи електричної проводки, ремонт, профілактику і обслуговування пускорегулювальної апаратури, здійснювати ремонт електричних машин і двигунів, використовувати довідкову пошукову базу і комп’ютерні програми у процесі роботи.
Знання, отримані під час роботи гуртка здобувачі освіти можуть використати як у самостійній діяльності, так і на підприємствах галузі.
Заняття гуртка проходять:
- понеділок: 15.25 – 17.00
- вівторок: 15.25 – 17.00
- четвер: 15.25 – 17.00
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурток з програмування на верстатах з програмним керуванням

Керівник гуртка Бідзіля Юрій Васильович

Сучасний рівень розвитку виробництва характеризується високим ступенем автоматизації виробничих процесів. Одним з основних засобів автоматизації є верстати з програмним керуванням. Їх застосування забезпечує високий ступінь автоматизації обробки виробів, покращує якість, точність, підвищує культуру виробництва.
При реалізації плану роботи гуртка, учні:
освоюють основи та етапи проектування
набувають навичок у читанні креслень, складанні керуючої програми;
самостійно розробляють ескізи та, на їх основі – креслення
відповідно до креслень індивідуально складають керуючу програму
аналізують, помилки, допущені в ході технологічного процесу. складену керуючу програму вводять у пульт оператора
слідкують за послідовністю обробки покроково
Заняття гуртка проходять на базі майстерні верстатів з програмним керуванням:
- вівторок: 15.25 – 17.00
- четвер: 14.15 – 15.45
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурток з основ інформаційно-видавничої діяльності

Керівник гуртка Чепіжак Наталія Сергіївна

Метою роботи гуртка є вдосконалення знань здобувачів освіти у роботі з стандартними програмами Microsoft Office; підвищення якості теоретично-практичної підготовки та всебічний розвиток творчих здібностей молоді; застосовування матеріалів мережі Інтернет, виконання різнорівневих завдань, пов’язаних із розробкою нових заголовків в програмах дизайну, обробка графічної інформації, робота над складними таблицями, моделями, верстка в різних програмах і насамкінець читання коректури та виправлення власних помилок; створення цікавих вітальних листівок, проспектів, календарів, рекламних флаєрів, візитівок.
Основний зміст роботи гуртка полягає у виготовленні періодичного видання ради учнівського самоврядування Сам Собі Видавець, а також поглибленні навичок самостійної роботи з питань дизайну і верстки, оволодіння методиками журналістської роботи, що дуже важливо для майбутнього секретаря та оператора. Кожен, за бажанням, може випробувати себе як журналіст, верстальник, дизайнер, працювати з різного роду текстовою і образною інформацією, що дає можливість в подальшому розширити свої професійні навички.
Гуртківці активно включилися в роботу міні видавничого училищного центру, проявляють високу навчальну і творчу активність.
Гуртківцями були створені профорієнтаційні флаєри, буклети про професії, календарі, блокноти.
Заняття гуртка проходять у лабораторії електронного діловодства:
- понеділок: 14.15 – 16.00
- вівторок: 15.25 – 17.00
- четвер: 14.15 – 15.45
Гурткова робота Гурткова робота

Гурток «Payton – автоматизація професійних задач

Керівник гуртка Бірюля Олександр Сігізмундович

Сьогодні терміни машинне навчання, глибоке навчання, штучний інтелект хоча б один раз чув кожен, хто дивиться телевізор і слухає радіо. Це сучасні комп’ютерні технології, націлені на вирішення задач, які ще вчора могла вирішити лише людна. В основі цих складних технологій є мова програмування Python - потужна під час використання та дружня і привітна під час вивчення.
Основна мета гуртка «Python. Автоматизація професійних задач» - познайомити здобувачів освіти з основами програмування на одній з найбільш популярних мов програмування у світі, навчити їх алгоритмічному мисленню і спробувати автоматизувати вирішення повсякденних нецікавих задач.
Учасники гуртка – це учні різних професій і різних курсів навчання. Їх об’єднує любов до комп’ютерної науки і можливість самостійно створювати програми, які дійсно працюють.
Гурткова робота Гурткова робота

Клуб національно-патріотичного виховання "Патріот"

Керівник Янчишин Вікторія Василівна

Основними напрямами діяльності клубу національно-патріотичного виховання «Патріот» є: планування і проведення заходів, спрямованих на: формування нового українця, який діє на основі національних та європейських цінностей; виховання поваги до національних символів; участь у громадсько-політичному житті; виховання у молоді толерантного ставлення до цінностей і переконань представників інших культур.
Діяльність клубу допомагає виховати у молоді глибоке почуття патріотизму та національної гідності, якостей захисника Батьківщини, високий рівень загальної культури, народної естетики, моралі.
Гуртківці готують тематичні виступи до ключових дат історії України, обговорюють на засіданнях актуальні питання з життя країни та світу.
Заняття гуртка проходять:
- понеділок: 15.25 – 17.00
- середа: 15.25 – 17.00
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Літературно-драматичний гурток

Керівник гуртка Задорожна Наталія Михайлівна

Літературно-драматичний гурток зібрав у своє коло творчих особистостей, для яких поезія, драматургія, пісня, танець є джерелом натхнення у житті. Різноманітні напрямки роботи гуртка розвивають творчі здібності молоді, навички сценічної справи та ораторського мистецтва. Мета та зміст роботи гуртка - формувати гармонійно розвинену особистість, ознайомлювати та вивчати літературну спадщину українських та зарубіжних письменників, драматургів.
Робота літературно-драматичного гуртка протягом року проводиться згідно навчального плану. Гуртківці готують виступи до різних свят та урочистих подій: святкові концертні програми, виховні заходи, тематичні виступи у навчальних групах; позаурочні заходи, літературно-драматичні композиції; співпрацюють і беруть участь у заходах, що проходять у Центральній міській бібліотеці ім. О.Духновича.
Літературно-драматичний гурток об’єднує любителів прекрасного і вічного, прививає любов до театрального мистецтва, вдосконалює вміння та навички в сценічній майстерності.
Заняття гуртка проходять у бібліотеці училища:
- вівторок: 15.25 – 17.00
- четвер: 15.25 – 17.00
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурток «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

Керівник гуртка Мущенко Валентина Василівна

Проблеми нелегальної міграції і торгівлі людьми останнім часом набули поширення, постійно змінюються та ускладнюються. Саме тому, гуртківці засвоюють і вибудовують соціально очікувані моделі поведінки у небезпечних ситуаціях, мають можливість оптимально вирішувати складні питання своєї життєдіяльності, успішно досягати індивідуальних та суспільних цілей.
Використовуючи різні форми діяльності, а саме: діагностику, корекцію, просвіту та профілактику керівник гуртка знайомить учасників із нормативно-правовими документами, що регулюють організаційні засади запобігання торгівлі людьми, із важливістю цінування загальнолюдських цінностей, вміння взаємодіяти, спілкуватися, самопрезентуватися, бути активним і свідомим громадянином.
Захисти себе, своїх рідних та близьких – будь поінформованим!

Гурткова робота Гурткова робота

Спортивні секції

Спорт – це одна з найважливіших передумов гармонійного розвитку особистості, її здоров'я, повноцінного життя та самореалізації. Недарма давнє латинське прислів’я, яке й на сьогодні не втратило своєї значущості, стверджує: «У здоровому тілі – здоровий дух». Саме на формування здорової, фізично повноцінної особистості спрямована робота спортивних секцій, що працюють в училищі.
Основним завданням роботи спортивних секцій є виявлення кращих учнів у грі, підготовка їх до змагань, виступи у складі збірних команд училища в змаганнях міського та обласного рівнів.
У процесі занять вирішуються такі завдання: виховання моральних і вольових якостей; набуття знань в галузі спорту, гігієни, самоконтролю, ведення здорового способу життя; формування активної життєвої позиції; уміння самостійно організовувати щоденний руховий режим, активний відпочинок, використовувати природні фактори для загартовування. Вирішення цих завдань здійснюється на основі оздоровчо-виховної направленості кожного заняття.
Навчальний матеріал адаптований до занять з молоддю різного рівня підготовки, передбачає загальну фізичну, а не спортивну спрямованість і містить найпростіші елементи техніки обраних видів спорту, а також вправи для розвитку фізичних якостей.
Збірні команди училища щорічно беруть участь в обласних та міських змаганнях, де неодноразово ставали призерами.
Заняття проходять у спортивній залі училища

Баскетбол: керівник Алмаші Вікторія Йосипівна
- понеділок: 15.25 – 17.00
- середа: 15.25 – 17.00

Волейбол: керівник Мітюков Валерій Володимирович
- вівторок: 15.25 – 17.00
- четвер: 15.25 – 17.00
Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота


Опубліковано: 28-02-2019, 09:42 | Переглядів: 2477 | Версія для друку
Особистий кабінет

Пошук

Календар публікацій

«    Серпень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Архів публікацій

Липень 2020 (11)
Червень 2020 (5)
Травень 2020 (14)
Квітень 2020 (8)
Березень 2020 (25)
Лютий 2020 (31)Locations of visitors to this page

Випадкове фото

Фотогалерея 34Фотогалерея 34

Фотогалерея 34

2011 - 2012 навчальний рік 1922011 - 2012 навчальний рік 192

2011 - 2012...

Cоціологічне опитування

Чи сподобався вам наш сайт?

Так, звісно!
Можна і краще...
Не сподобався!
Що я тут роблю?