Мушніков Андрій Валерійович

Категорія: Сторінка педагогічного працівника


Мушніков Андрій ВалерійовичМушніков Андрій Валерійович – викладач спеціальних дисциплін

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: -

Освіта: повна вища, 1999, Ужгородський національний університет, математичний факультет, кафедра обчислювальної математики

Спеціальність: математика, викладач математики

Педагогічний стаж: 12 років

Рік та результати останньої атестації: 2009, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

Підвищення кваліфікації:
2012, НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області, свідоцтво 12 СПК 932112
(викладачів професійно-теоретичної підготовки)

2010, ЗІППО, м. Ужгород, посвідчення № 2593 (інформатика)

Предмети: обчислювальна техніка та програмування, СУБД, комп’ютерна графіка, інформаційні технології, інформатика

Педагогічне кредо:
Якісна освіта - запорука щасливого майбутньогоПедагогічна діяльність

Мета атестації:
Підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

Методична проблема: дидактичне забезпечення оцінювання та контролю знань учнів з дисципліни СУБД

Відкриті уроки:
27.11. 2009 – Тема: «Запуск програм. Робота в програмі Провідник» (відкритий урок у групі першого курсу для педагогічних працівників училища)

11.10. 2010 – Тема: «Основні принципи дизайну слайдів. Стильове оформлення презентацій в MS PowerPoint 2007» (відкритий урок з інформатики в групі першого курсу для членів методичної комісії викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання напряму підготовка культура)

28.10.2011 – Тема: «Створення та редагування відеофільмів (потокових презентацій) в програмі Windows Movie Maker» (відкритий урок у групі першого курсу для педагогічних працівників училища)

14.11. 2012 – Тема: «Створення бюлетеня і буклета в програмі MS Publisher 2007» (відкритий урок з інформатики для педагогічних працівників училища)

4.12.2013 - Тема: «Електронна пошта»
(відкритий урок з інформатики в групі першого курсу для педагогічних працівників училища)

Методичні напрацювання:
- Методична розробка «Створення WEB-документів, що містять теги форматування символів, гіперпосилання та графіку» 2009
У методичній розробці подаються найбільш використовувані теги форматування текстових даних та використання посилань у мові розмітки веб-сторінок HTML. Також пропонується учням закріпити на практиці створення найпростіших Web-сторінок, які містять коди форматування тексту, графічні об’єкти та гіперпосилання.

- Методична розробка «Діаграми Excel та їх побудова» 2010
В даній методичній роботі розглянуте поняття діаграми, проаналізовані типи діаграм, доцільність застосування конкретного типу діаграми для певного набору числових даних.

- Методична розробка «Різні види форматувань в текстовому процесорі Microsoft Word» 2010
У методичній розробці розглянуто застосування теоретичних знань при роботі на ПК, зокрема форматування символів, обрамлення та заливка абзацу, вставлення фігурного тексту у текстовому процесорі MS Word.

- Методичні рекомендації «Використання інноваційних педагогічних технологій при викладанні предмета інформатика» 2009
У методичних рекомендаціях наголошується на тому, що сьогодні не можна обійтись без використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі. Але без комплексу всіх форм та методів навчання, без живого спілкування між учнями та учителем процес навчання та виховання в цілому неможливий.

- Творча робота «Методичні рекомендації при роботі з нетекстовими об’єктами в текстовому процесорі Word» 2010
У творчій роботі розглянуто можливості програми MS Word 2007 не для роботи з текстом, а для роботи з нетекстовими об’єктами, зокрема таблицями, формулами та малюнками.

- Мультимедійна презентація із звуковим коментарем «Використання інноваційних технологій в житті людини» 2010
У мультимедійній презентації в доступній та наочній формі подається історія розвитку інноваційних технологій від найдавніших часів до сьогодення та розглянуто галузі застосування ІКТ. Мультимедійна презентація доповнена звуковим коментарем викладача.

- Мультимедійна презентація із звуковим коментарем «Глобальна мережа Інтернет та її можливості»
У мультимедійній презентації подано історію розвитку глобальної мережі Інтернет, найпопулярніші служби мережі, негативні сторони (кіберзалежність), подано статистичні дані опитування користувачів мережі, а також роздуми про втрати в епоху Інтернет. Мультимедійна презентація доповнена звуковим коментарем викладача.

- Методична розробка розділу «Бази даних» 2011
У методичній розробці подано теоретичні матеріали розділу «Бази даних». Вироблення в учнів практичних навичок в процесі виконання практичних робіт у системі управління базами даних MS Access 2007.

- Комп'ютерна програма для виконання лабораторних робіт з предмета «Основи електроніки і мікроелектроніки»(2012)
Пропонується авторська комп'ютерна програма для полегшення виконання трьох лабораторних робіт з дисципліни "Основи електроніки і мікроелектроніки", зокрема ЛПР №1 «Дослідження біполярних транзисторів у схемах із спільною базою та спільним емітером», ЛПР №2 «Дослідження транзистора у схемі зі спільним емітером» та ЛПР №3 «Дослідження транзистора у схемі зі спільною базою».

- Творча робота «Рейтингова система оцінювання знань на уроках математики. Інтеграл та його застосування» (2013)
У творчій роботі наголошено на тому, що в умовах реформування сучасної освіти особливо актуальним стає завдання навчального закладу щодо розвитку учнів, залучення їх до творчої діяльності. Останнє можливо здійснити наприклад завдяки введенню рейтингової системи оцінювання знань. Організація навчального процесу з використанням рейтингової системи оцінювання якості та рівня знань є педагогічною інновацією, яка направлена на стимулювання самостійної навчально-пізнавальної діяльності учня, сприяє підвищенню його внутрішньої та зовнішньої мотивації у здобутті знань завдяки застосуванню різноманітних форм діагностики, чіткій організації навчального процесу, прогнозованості вимог і, як результат, призводить до підвищення якості освіти загалом.

- Мультимедійна презентація «Електронна пошта»(2013)
У мультимедійній презентації подано принципи функціонування електронної пошти, можливості поштових клієнтів, структуру та властивості електронного листа, розглянуто різні види смайликів, проаналізовано правила безпеки під час користування електронною поштою.

- Мультимедійна презентація «Історія виникнення символу @»(2013)
У мультимедійній презентації подано історію виникнення символу @, досліджено легенди щодо змісту першого послання, розглянуто версії походження назви символу @ - «собака», проаналізовано приклади назв символу @ в різних країнах.

- Комп'ютерна програма «Символ @» (2013)
Пропонується авторська комп'ютерна програма, яка дозволяє учням самостійно опрацьовувати матеріал на тему «Історія виникнення символу @», після чого за допомогою цієї ж програми вони проходять комп’ютерне тестування з щойно вивченого матеріалу.

- Систематичне розміщення методичних напрацювань на Сайті методичного порталу (2012-2014)

http://metodportal.com/node/26094
http://metodportal.com/node/23528
http://metodportal.com/node/20129
http://metodportal.com/node/19387


Публікації у засобах масової інформації:
Виховна година «Національні символи України» в збірці Сценарії масових заходів. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області, 2012

Участь у роботі методичної комісії, педагогічної ради, педагогічних читаннях, творчих груп:
- Творча група з розробки комплексних контрольних робіт з предмета інформатика (2011-2012)

- Доповідь на тему: «Орієнтація підлітків на здоровий спосіб життя (2013) (засідання методичної комісії класних керівників)

- Доповідь на тему: «Дидактичне забезпечення оцінювання та контролю знань учнів» (педагогічні читання 2014)

- Творча група викладачів інформатики з розробки інструкцій до проведення ЛПР (2014)

Участь у конкурсах, оглядах:
Міський конкурс соціальної реклами на тему «А їх могло і не бути...», який проводила Мукачівська міська адміністрація у 2009 (І місце в категорії «30 років і старші»)

Обласний конкурс «Парад професій-2010» (2010)

Обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій професійно-технічних навчальних закладів 2012 (Диплом ІІ ступеня)

Обласний конкурс «Калейдоскоп педагогічних ідей» (2013)

Обласний огляд-конкурс на кращу методичну розробку з предмета інформатика (2013) (Диплом ІІ ступеня)

Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, оглядах:


Позанавчальна роботаПозанавчальні заходи:
- Виховна година з показом фільму «Правда про алкоголь» (2009)
Мета: довести до учнів шкідливість впливу алкоголю на організм людини, особливо підлітковий організм; подати біографії жертв смертельної пристрасті та сучасне відношення до цієї проблеми; відкрити зв’язок між впливом реклами та ЗМІ на формування залежності серед молоді. Під час виховної години також здійснюється перегляд документального фільму «Правда про алкоголь».

- Виховна година з показом фільму «Правда про наркотики» (2009)
Мета: довести до учнів шкідливість вживання наркотиків різних видів на організм людини; подати аналіз біографії жертв смертельної пристрасті та сучасне відношення до цієї проблеми; відкрити зв’язок залежності між наркотиками і способом життя серед молоді. Під час виховної години також здійснюється перегляд документального фільму «Правда про наркотики».

- Виховна година з показом фільму «Правда про куріння» (2010)
Мета: довести до учнів шкідливість паління на організм людини; подати аналіз історії паління, біографії жертв смертельної пристрасті та сучасне відношення до цієї проблеми; відкрити зв’язок між впливом реклами та ЗМІ на формування залежності серед молоді. Під час виховної години також здійснюється перегляд документального фільму «Правда про куріння».

- Виховна година «Національні символи України» (2011)
Мета: ознайомити учнів з історією виникнення і встановлення державної символіки України: виховати в учнів почуття національної свідомості, повагу до державних символів, патріотизм, розвинути почуття відповідальності до своїх обов’язків перед державою. У виховній годині виявляються знання учнів з національної символіки за допомогою таких форм опитування, як ерудит-лото та бліц-вікторина.

- Виховна година «Молодіжні субкультури в Україні» (2012)
Мета: проаналізувати тенденції розвитку молодіжних субкультур та їхній вплив на особистість; утвердження принципів загальнолюдської моралі, формування моральних і духовних цінностей у дітей; виховання духовної культури особистості, уміння міжособистісного спілкування, шанобливого ставлення до людей, доброзичливості, відповідальності за доручену справу, здатність до самооцінки. У виховній годині виявляються знання учнів з молодіжних субкультур за допомогою такої форми опитування, як ерудит-лото.

- Виховна година «Негативний вплив засобів масової інформації на молодь» (2013)
Мета: ознайомити учнів з негативним впливом засобів масової інформації, зокрема вплив телебачення на свідомість молоді; насильство на телебаченні; інтернет та ігроманія – сучасна залежність номер один; висвітлити та проаналізувати вплив інформації, яку отримує сучасна молодь із засобів масової інформації; розглянути позитивні та негативні аспекти впливу ЗМІ на розвиток молоді в сучасних умовах; активізувати критичне, аналітичне ставлення учасників до впливу телебачення на свідомість, визначити основні прийоми телебачення. У виховній годині використовується анкетування учнів на тему «Ти і телебачення».

- Виховна година з показом фільму «Сексуальне насилля» (2013)
Мета: довести до учнів причини насилля в сім’ї; усвідомити наслідки сексуального насилля для жертви і насильника; розглянути та проаналізувати поради, як не спровокувати насилля по відношенню до себе, як вберегтися від нападника та як пережити зґвалтування. Під час виховної години також здійснюється перегляд документального фільму «Сексуальне насилля».

- Виховна година з показом фільму «Правда про СНІД» (2013)
Мета: поглибити знання учнів про ВІЛ і СНІД; формувати усвідомлення того, що тільки власний досвід життя, поведінка та вчинки гарантують запобігання інфікування ВІЛ; виховувати толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих. Під час виховної години також здійснюється перегляд документального фільму «Правда про СНІД». У виховній годині виявляються знання учнів про СНІД за допомогою такої форми опитування, як ерудит-лото.

- Виховна година з показом фільму «Правда про торгівлю людьми» (2013)
Мета: підвищити рівень поінформованості та усвідомлення учнями гостроти проблеми торгівлі людьми; обговорити причини, форми та ознаки цього явища; показати небезпечні наслідки та шляхи потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; познайомити з національними і міжнародними документами щодо попередження торгівлі людьми. Під час виховної години також здійснюється перегляд документального фільму «Правда про торгівлю людьми». У виховній годині виявляються знання учнів про торгівлю людьми за допомогою такої форми опитування, як ерудит-лото.

- Бінарна виховна година «Історія мого життя — частина історії моєї Батьківщини» (2014)
Захід присвячений 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка .Розкриває автобіографічність у творах Кобзаря


Опубліковано: 23-12-2013, 14:30 | Переглядів: 1785 | Версія для друку


Особистий кабінет

Пошук

Календар публікацій

«    Листопад 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Архів публікацій

Листопад 2018 (10)
Жовтень 2018 (16)
Вересень 2018 (7)
Серпень 2018 (2)
Липень 2018 (2)
Червень 2018 (7)

Locations of visitors to this page

Випадкове фото

Фотогалерея 112Фотогалерея 112

Фотогалерея 112

2011 - 2012 навчальний рік 2602011 - 2012 навчальний рік 260

2011 - 2012...

Cоціологічне опитування

Фотогалерея - потрібно чи ні?

Вже давно чекаю!
Достатньо тих фотографій що в новинах.