Канчій Еріка Андріївна

Категорія: Сторінка педагогічного працівника


Канчій Еріка АндріївнаКанчій Еріка Андріївна – заступник директора з виховної роботи, викладач зарубіжної літератури

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

Педагогічне звання: «викладач-методист»

Освіта: 1991, Ужгородський державний університет
Спеціальність: французька мова та література

Педагогічний стаж: 25

Рік та результати останньої атестації: 2009, підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»

Підвищення кваліфікації:
2010, ЗІППО, м. Ужгород, свідоцтво № 2394 (французка мова)
2012, НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області, свідоцтво 12 СПК 933098 (викладачів професійно-теоретичної підготовки)
2013, Університет менеджменту освіти НАПН України, м. Київ, свідоцтво 12 СПВ 019643 (заступник директора з навчально-виховної роботи)
2015, ЗІППО, м. Ужгород, свідоцтво №015080
2017, ЗІППО, м. Ужгород, свідоцтво №027611
Предмети: Зарубіжна література


Педагогічне кредо:
Хочеш зміцнити державу – виховай юнацтво (антична мудрість)Педагогічна діяльність


Мета атестації: підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «викладач-методист»

Методична проблема: Впровадження сучасних виховних технологій у навчально-виховний процес

Відкриті уроки:
2010 – Тема: «Стиль сучасного життя» (відкритий урок з предмета французька мова для педагогічних працівників училища)

2011 – Тема: «Моя сім’я. Батьки і діти» (відкритий урок з предмета французька мова для членів методичної комісії філологічних дисциплін)

2012 – Тема: «Етика ділового спілкування» (відкритий урок з предмета французька мова для педагогічних працівників училища)

Методичні напрацювання:
2009 - Урок – основна форма навчально-виховного процесу
Методична розробка містить опис основних принципів дидактики, дидактичних вимог до підготовки і проведення уроку, диференціації уроків за метою та засобами навчання, типів уроків за основною освітньою метою.

2009 – Формування вмінь та навичок ділового спілкування засобами французької мови
Методичні рекомендації розглядають використання ефективних форм та диференційованих методів навчання іноземній мові (при вивченні „Бізнес курсу французької мови”), за допомогою яких в учнів формуються комунікативні навички, які забезпечують реальний практичний результат навчання при підготовці фахівців з професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи); оператор комп’ютерного набору».

2010 – Особистісно-орієнтоване спілкування як один із основних принципів комунікативного підходу до навчання французької мови
У роботі обґрунтовано основну мету особистісно-орієнтовного навчання - розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей учня й визначення педагогічних умов, потрібних для їх задоволення, шляхи її реалізації шляхом вдосконалення навчально-виховного процесу при викладанні французької мови для забезпечення взаємозв'язку навчального, практичного, комунікативного, розвивального, інтелектуального, мотиваційного компонентів у навчанні учнів.

2010 – Створення ситуації успіху у навчально-виховному процесі ПТНЗ
Інноваційний проект спрямований на впровадження педагогічним колективом училища сучасних виховних технологій у навчально-виховний процес, застосуванні таких виховних систем і методик, які здатні повністю реалізувати ідею співпраці й співтворчості учнів між собою та з педагогами, а також сприяють підвищенню зацікавленості учнів у найповнішому засвоєнні обраної професії.

2011 - Система роботи навчального закладу з превентивного виховання учнівської молоді
Робота ставить за мету дати педагогам теоретико-практичний інструментарій конструювання технологій превентивного виховання учнів. У ній розкриті деякі аспекти сутності превентивного виховання учнівської молоді, система роботи педагогічних працівників навчального закладу щодо попередження та запобігання асоціальної і аморальної поведінки учнів, представлені діагностика та зразки анкет для визначення морально-психологічного клімату в навчальній групі та сім'ї, схема визначення особистості учня для правильної побудови процесу виховання, розкрито вплив сімейного виховання на формування особистості дитини, визначення благополучної і неблагополучної сім'ї, чинники для формування навичок здорового способу життя молодої людини, вміщені окремі заходи правового і превентивного спрямування, тести, диспути, вечори запитань і відповідей та інше.

2013 – Методика підготовки і проведення уроку теоретичного навчання
У роботі проаналізовано типи та види уроків теоретичного навчання, вимоги до сучасного уроку, теоретично обґрунтовано необхідність спільної роботи вчителя і учнів з планування, організації та проведення уроків теоретичного навчання з використанням методів активного навчання.

2013 – Методика індивідуальної роботи з учнями
У роботі досліджується модель навчання, сутнісними ознаками якої є здійснення навчального процесу на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самонавчання учнів, розкривається поняття індивідуалізації навчання, наведено приклади методів та прийомів індивідуальної навчально-виховної роботи з обдарованими учнями, учнями, які мають прогалини у знаннях, групами учнів.

2013 – Маркетинговий підхід у діяльності ПТНЗ
Робота висвітлює теоретичні і практичні аспекти маркетингової діяльності сучасного закладу професійно-технічної освіти, включає теоретичне обґрунтування необхідності маркетингового підходу до управління професійним навчальним закладом та елементи практичної реалізації проблеми через розробку сучасних механізмів планування (бізнес-плану) для підвищення ефективності роботи, формування позитивного іміджу закладу та сприяння отриманню якісних освітніх послуг.

Публікації у засобах масової інформації:
2010 - Створення ситуації успіху у навчально-виховному процесі ПТНЗ – Вісник

Участь у роботі методичних комісій, засіданнях педагогічної ради, творчих груп

2010 - Методи та прийоми індивідуальної навчально-виховної роботи з учнями
2011 - Нові підходи до викладання, оновлення цілей та змісту навчання іноземних мов в процесі розвитку комунікативної компетенції учнів - засідання обласної методичної секції викладачів іноземних мов ПТНЗ області
2011 - Про організацію проведення конкурсу на кращого знавця іноземної мови серед учнів ПТНЗ
2011 – Інноваційна діяльність ПТНЗ – Парад професій
2012 – участь у семінарі-практикумі на тему: «Вивчення окремих тем з іноземних мов у контексті професійного спрямування».
2012 - Позанавчальна діяльність як невід’ємна частина виховної роботи навчального закладу – засідання Школи молодого педагога
2013 – Основи вікової та педагогічної психології – засідання Школи молодого педагога
2013 - Критерії ефективності уроку теоретичного навчання. Проведення аналізу та самоаналізу уроку.


Участь у роботі засідань методичної комісії, педагогічної ради, педагогічних читаннях, творчих груп:
- Доповідь на тему: «Методи та прийоми індивідуальної навчально-виховної роботи з учнями» (2010)
– Доповідь на тему: «Інноваційна діяльність ПТНЗ» (Парад професій - 2010)
- Доповідь на тему: «Нові підходи до викладання, оновлення цілей та змісту навчання іноземних мов в процесі розвитку комунікативної компетенції учнів» (засідання обласної методичної секції викладачів іноземних мов ПТНЗ області, 2011)
- Доповідь на тему: «Про організацію проведення конкурсу на кращого знавця іноземної мови серед учнів ПТНЗ» (засідання обласної методичної секції викладачів іноземних мов ПТНЗ області, 2011)
– Участь у семінарі-практикумі на тему: «Вивчення окремих тем з іноземних мов у контексті професійного спрямування» (2012)
- Доповідь на тему: «Позанавчальна діяльність як невід’ємна частина виховної роботи навчального закладу» (засідання Школи молодого педагога, 2012)
– Доповідь на тему: «Основи вікової та педагогічної психології» (засідання Школи молодого педагога, 2013)
- Доповідь на тему: «Критерії ефективності уроку теоретичного навчання. Проведення аналізу та самоаналізу уроку» (педагогічні читання, 2013)

Участь у конкурсах, оглядах:
2012 – ІІ етап огляду-конкурсу веб-сайтів навчальних закладів – І-ше місце
2013- ІІ етап огляду-конкурсу веб-сайтів навчальних закладів – І-ше місце

Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, оглядах:

Позанавчальна робота

2010 – Робота гуртків технічної творчості у ПТНЗ
2010 – Створення ситуації успіху у навчально-виховному процесі ПТНЗ
2011 – Система роботи навчального закладу з превентивного виховання учнівської молоді
2013 – Особистісний підхід у вихованні учнівської молоді


Позанавчальні загальноучилищні заходи:
Святкова лінійка початку нового навчального року
Концертно-розважльна програма до дня Вчителя
Спортивне свято до дня Студентів «Веселі старти»
Конкурсно-розаважальна програма «Золота молодь»
Сценарій КВК «Великі зміни»
Сценарій КВК «Життя – це божевілля, а ми в нім санітари»
Святкова програма до Міжнародного жіночого дня «Все для вас»
Міс та Містер училища
Свято останнього дзвоника та вручення документів про освіту
Сценарій акції «Україна пам’ятає» з вшанування пам’яті жертв Голодоморів
Сценарій свята до дня Захисника Вітчизни
Сценарій «Дзвони Чорнобиля»


Опубліковано: 16-01-2014, 13:31 | Переглядів: 1828 | Версія для друку


Особистий кабінет

Пошук

Календар публікацій

«    Листопад 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Архів публікацій

Листопад 2018 (4)
Жовтень 2018 (16)
Вересень 2018 (7)
Серпень 2018 (2)
Липень 2018 (2)
Червень 2018 (7)

Locations of visitors to this page

Випадкове фото

Фотогалерея 25Фотогалерея 25

Фотогалерея 25

Вересень 2013 - 2014 121Вересень 2013 - 2014 121

Вересень 2013 -...

Cоціологічне опитування

Фотогалерея - потрібно чи ні?

Вже давно чекаю!
Достатньо тих фотографій що в новинах.