Гурткова робота

Категорія: Виховна робота » Гурткова робота

Одним із пріоритетних напрямків навчально-виховного процесу є активна робота педагогічного колективу з обдарованою та талановитою молоддю.


Розвитку творчих здібностей учнів в позаурочний час сприяє мережа гуртків та спортивних секцій, що працюють в училищі. У процесі гурткової роботи у молоді розвивається технічне мислення, конструкторські здібності, стійкий інтерес до технічної творчості, формується професійне самовизначення, обґрунтований вибір діяльності з урахуванням власних інтересів та здібностей.

Гурток конструювання і виготовлення електронної техніки

Керівник гуртка: Янчишин Роман Андрійович

Гурток технічної творчості « Конструювання і виготовлення електронної техніки» працює на базі Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево третій рік поспіль. Заняття проводяться в позаурочний час щовівторка та щочетверга. До роботи гуртка залучені переважно учні першого-другого курсів
На заняттях гуртка учні вдосконалюють практичні навички по складанню, електромонтажу та регулюванню радіопристроїв. Члени гуртка власноруч розробляють, виготовляють та настроюють макети виробів електронної техніки. Звичайно все це сприяє поглибленню і розвитку теоретичних знань, отриманих на заняттях спеціальної підготовки.

Гурткова робота Гурткова робота


Гурткова робота Гурткова робота


Гурток машинобудування та технології обробки матеріалів

Керівник гуртка: Чепіжак Володимир Ілярійович

Мета гуртка – навчання учнів основам творчої праці – розбудити інтерес, а потім створити і закріпити творче відношення до професійної діяльності, що виражається в активній раціоналізаторській і винахідницькій діяльності.
Таке навчання виробляє підвищений інтерес до своєї професії. Займаючись у гуртку учні розширюють свої професійні знання, які зможуть використати при конструюванні виробів та розробці технологічних процесів механічної обробки і складання із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
Учні поглиблено вивчають процеси металообробки, інтегрованих технологій машинобудування, проектування обладнання, конструкцій вузлів сучасних верстатів та машин, гнучких виробничих автоматизованих верстатних систем, формоутворюючого інструменту, промислових роботів та маніпуляторів. Зміст роботи гуртка визначається планом і програмою роботи, що розробляються керівниками з обов’язковим обліком думок гуртківців.
Роботи учнів експонуються як усередині училища, так і на міжучилищних конкурсах і оглядах. При цьому в підготовці експозиції беруть участь усі гуртківці, що сприяє формуванню почуття колективізму, відповідальності, товариства.


Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота


Гурток Програмування на верстатах з числовим програмним керуванням

Керівник гуртка Бідзіля Юрій Васильович

Металообробна промисловість є важливим напрямом сучасного машинобудування України та потребує постійного її розвитку. Для цього перш за все потрібні висококваліфіковані кадри, особливо робочих професій. З огляду на це, особливої уваги у вирішенні проблем позашкільної освіти набувають питання, пов’язані зі свідомим вибору учнями професії металообробної промисловості.
Гурток з Програмування на верстатах з ЧПК дає можливість учням закріпити навички, отримані під час теоретичного, так і практичного вивчення, проявити ініціативу виготовлені робіт, отримати навички при роботі на обладнанні.
На заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання, а саме: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація та ін.), репродуктивні (відтворювальні) та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові) тощо.
Робота гуртка організована на базі майстерні на верстатах з ЧПК.
Мета роботи гуртка полягає в тому щоб: розвивати просторове мислення учнів; сприяти учням виконанню навчальних функцій, пов’язаних з читанням графічних креслень; сприяти учням в оволодінні технікою і технологією сучасного виробництва по обраній професії; готувати учнів до виконання безпосередніх виробничих функцій, пов’язаних з використанням програмування на верстатах з ЧПК; формувати здатність для участі в раціоналізаторській і винахідницькій діяльності.
Основний зміст роботи гуртка полягає в складанні програми та виготовлення різних пристосування, які можна використати для виробничого навчання та реалізації продукції.
У процесі роботи учні знайомляться з організацією та винахідницької – раціоналізаторської роботи, її значенням в машинобудуванні. Беруть участь у виготовленні виробів.
У роботі гуртка беруть участь 19 учнів 2-3 курсу в загальній кількості.
За період роботи гуртка було виготовлено один технічне пристосування «Знімач», який призначений для знімання підшипників з різних механізмів.

Гурткова робота Гурткова роботаГурток моделювання радіотехнічних пристроїв

Керівник гуртка Варга Євген Павлович

Займаючись у гуртку учні вивчають принципи роботи ра¬діоелектронних приладів, ознайомлюються з призначенням, будовою радіоелементів і схем, технологічними основами розробки, монтажу та складання радіоелектронних пристроїв, приладами імпульсної й телевізійної техніки. На заняттях учні набувають навичок роботи з радіомонтажним інструментом та вимірювальною апаратурою, моделюють радіотехнічні пристрої та прилади, роблять відповідні радіотехнічні розрахунки.
На підсумкових заняттях підводять підсумки діяльність кожного учня, відмічають кращі роботи, представляють їх на виставках технічної творчості.

Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота


Гурток моделювання електротехнічних пристроїв і устаткування

Керівник гуртка: Воробець Володимир Михайлович

На заняттях гуртківці оволодівають методиками профілактики, ремонту і обслуговування побутових приладів, здобувають навички роботи з контрольно-вимірювальним та ремонтним інструментом. А також розвивають навички технічного та логічного мислення, конструкторські здібності, навчаються основам моделювання різноманітних електротехнічних пристроїв, використовують широкий спектр електричних, механічних та допоміжних елементів, що застосовуються при моделюванні будь-якого електротехнічного пристрою.
Гуртківці отримують базові знання та засвоюють методику підбору матеріалів, елементів та деталей, а також використання необхідного обладнання, пристосування, контрольно-вимірювального та ріжучого інструментів.

Гурток інформаційно-видавничої діяльності

Керівник гуртка: Чепіжак Наталія Сергіївна

При підготовці кваліфікованих робітників з професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи); Оператор комп’ютерного набору», особлива увага приділяється оволодінню найсучаснішими прикладними і графічними програмами, вмінню працювати у глобальній мережі Internet.
Мета роботи гуртка «Інформаційно-видавничої діяльності» полягає в тому, щоб:
- вдосконалити знання учнів при роботі з стандартними програмами Microsoft Office;
- підвищити якості теоретично-практичної підготовки та всебічний розвиток творчих здібностей учнів;
- застосовувати матеріали мережі Інтернет, різнорівневі завдання, пов’язані із розробкою нових заголовків в програмах дизайну, обробкою графічної інформації, роботою над складними таблицями, моделями, версткою в різних програмах і насамкінець читанням коректури та виправленням власних помилок;
- створювати цікаві вітальні листівки, проспекти, календарі, рекламні флаєри, візитівки.
Основний зміст роботи гуртка полягає у виготовленні періодичного видання ради учнівського самоврядування Сам Собі Видавець, а також поглибленні навичок самостійної роботи з питань дизайну і верстки, оволодіння методиками журналістської роботи, що дуже важливо для майбутнього секретаря та оператора.
Цінність даного видання полягає в тому, що кожен учень за бажанням може випробувати себе як журналіст, верстальник, дизайнер, працювати з різного роду текстовою і образною інформацією, що дає можливість в подальшому розширити свої професійні здібності.
У роботі гуртка з професійного спрямування «Інформаційно-видавничої діяльності» беруть участь учні 3 - 4-го курсів з професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи); оператор комп’ютерного набору» в кількості 15 осіб.
При розробці програми роботи гуртка враховано вікові особливості учнів, їх рівень знань, одержаний на уроках теоретичного та практичного навчання на момент початку занять в гуртку.
Учні активно включилися в роботу міні видавничого училищного центру.
Вже з першого дня учні проявили високу навчальну і творчу активність.
На сторінках газети висвітлювалися теми, що стосувалися життя училища, і є актуальні для учнів училища.
Редакційна колегія із задоволенням прислухається до порад читачів.
Також гуртківцями були створені профорієнтаційні флаєри і буклети про професії, календарі, блокноти.
Пропонуються 5 номерів створеної учнями газети у 1-му семестрі 2017/2018 навчального року.

Гурткова робота Гурткова робота


Клуб "Патріот"

Керівник гуртка Янчишин Вікторія Василівна

Робота гуртка спрямована на формування у молоді високої патріотичної свідомості. Досягти цього можна через активну просвітницьку та виховну роботу. Головна мета роботи гуртка – національно-патріотичне виховання – формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття любові до Батьківщини, турбот про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, а головне - віднайти те, чим ми можемо пишатися, що вирізняє нас серед народів світу.
Надзвичайно важливо, щоб учні знали правдиву, а не викривлену історію України, щоб знали про видатних українців, які творили її незалежність. План роботи гуртка передбачає глибоке вивчення звичаї і традицій України та Закарпаття; знайомство з декоративно-ужитковим мистецтвом та культурою України загалом.

Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота


Літературно-драматичний гурток

Керівник Задорожна Наталія Михайлівна

Літературно-драматичний гурток зібрав у своє коло творчих особистостей, для яких поезія, драматургія, пісня і танець є джерелом натхнення у житті.
Мета та зміст роботи гуртка – формувати гармонійно розвинену особистість, ознайомлювати та вивчати літературну спадщину українських та зарубіжних письменників, драматургів.
Гуртківці із задоволенням готують виступи до свят та урочистих подій. Поети-початківці декламують перші проби пера. Щораз звучать естрадні та народні пісні. Запальні танці зривають оплески глядачів. Акторське мистецтво удосконалюється в сценічних мініатюрах.
З початку навчального року у гуртку займаються 16 учнів 1– 3-их курсів. Різноманітні напрямки діяльності гуртка розвивають творчі здібності учнів: ази сценічної майстерності, декламацію, ораторські здібності, спів та інше. Гуртківці готували виступи до різних свят та урочистих подій.
Протягом І семестру 2017/2018 навчального року були підготовані:
Виступ до Дня Вчителя:
а) сценічна мініатюра «Панянка і селянка»;
б) декламація віршів;
в) «Пісенний вернісаж».
Виступ у центральній районній бібліотеці до Дня Захисника Вітчизни (мініатюра з твору І Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»).
Виступ «Твоя професійна кар'єра».
Інформаційно-пізнавальний захід до 140-річчя від дня народження М.Леонтовича «М.Леонтович та геніальний «Щедрик».
Літературно-драматичний гурток об’єднує любителів прекрасного і вічного, прививає любов до театрального мистецтва, вдосконалює вміння та навички в сценічній майстерності.

Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова роботаТуристично-краєзнавчий гурток

Керівник гуртка: Ляшенко Павло Михайлович

Пропаганді активних видів відпочинку, ознайомленню з основами теоретичного навчання та практичних навичок з організації та проведення туристичних, краєзнавчих, оздоровчо-спортивних походів, підготовці групового та індивідуального туристичного спорядження, орієнтуванню на місцевості за природними ознаками, картами та за допомогою системи GPS, ознайомленню молоді з туристичним потенціалом нашого краю, патріотичному вихованню учнів сприяє робота туристично-краєзнавчого гуртка
У туристично-краєзнавчому гуртку учні знайомляться з історією туризму, пішохідним туризмом, його особливостями та специфікою, правилами проведення туристсько-краєзнавчих походів, безпекою під час їх проведення. Згодом приступають до вивчення базової підготовки з пішохідного туризму: основ топографії та орієнтування на місцевості, методик проведення походів, туристичне спорядження. На практичних заняттях вчаться користуватися туристичним обладнанням, одержують навички пішохідного туризму.
Гуртківці також використовують знання, здобуті на уроках географії, біології та історії України, зокрема вивчають географічне краєзнавство: план, карту, рельєф, особливості топографії рідного краю.
Крім того, програма туристично-краєзнавчого гуртка включає вивчення гігієни, долікарської медичної допомоги потерпілому та вправ з фізичної культури.
Навчання у туристичному гуртку сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до природи, флори та фауни, народних традицій рідного краю; популяризації туризму, працелюбства, почуття самостійності, впевненості в собі, вміння діяти в екстремальних ситуаціях, які можуть виникнути в їх подальшому житті


Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова роботаСпортивні секції

Основною метою роботи спортивних секцій: настільного тенісу, баскетболу є залучення учнів до систематичних занять з фізичної культури, пропаганда здорового способу життя. Основним завданням роботи спортивних секцій є виявлення кращих учнів у грі, підготовка їх до змагань, виступи у складі збірних команд училища в змаганнях міського та обласного рівнів.

Навчальний матеріал адаптований до занять з молоддю різного рівня підготовки, передбачає загальну фізичну, а не спортивну спрямованість і містить найпростіші елементи техніки обраних видів спорту, а також вправи для розвитку фізичних якостей.

Заняття проходять у спортзалі
Баскетбол: Алмаші В.Й. понеділок, середа
Волейбол: Мітюков В.В. вівторок, четвер
Настільний теніс: Сліпенький Я.М. понеділок, середа


Гурткова робота Гурткова робота

Гурткова робота Гурткова робота

Опубліковано: 19-03-2014, 10:14 | Переглядів: 1500

Плани виховної роботи

Категорія: Виховна робота


Опубліковано: 14-06-2012, 12:27 | Переглядів: 5078

Червень 2013-2014

Категорія: Виховна робота


Опубліковано: 11-10-2010, 21:30 | Переглядів: 807

Березень - Травень 2013-2014

Категорія: Виховна робота


Опубліковано: 11-10-2010, 21:20 | Переглядів: 783

Грудень - Лютий 2013-2014

Категорія: Виховна робота


Опубліковано: 11-10-2010, 21:10 | Переглядів: 830

Вересень - Листопад 2013-2014

Категорія: Виховна робота


Опубліковано: 11-10-2010, 21:07 | Переглядів: 717


Особистий кабінет

Пошук

Календар публікацій

«    Січень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Архів публікацій

Січень 2018 (6)
Грудень 2017 (11)
Листопад 2017 (18)
Жовтень 2017 (15)
Вересень 2017 (14)
Серпень 2017 (3)

Locations of visitors to this page

Випадкове фото

Фотогалерея 18Фотогалерея 18

Фотогалерея 18

2011 - 2012 навчальний рік 1852011 - 2012 навчальний рік 185

2011 - 2012...

Cоціологічне опитування

Чи сподобався вам наш сайт?

Так, звісно!
Можна і краще...
Не сподобався!
Що я тут роблю?