Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Атестація проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», «Положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 р. № 805.

Мета атестації – стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Принципи проведення атестації:

 • відкритість; 
 • колегіальність;
 • гуманізм;
 • доброзичливість;
 • самовдосконалення;
 • об’єктивність;
 • системність оцінювання педагогічної діяльності;
 • академічна доброчесність.

atestaciyavpu3@gmail.com термін подання документів до 20 жовтня 2023 року

План-графік роботи атестаційної комісії І рівня

Атестуються у 2023/2024 навчальному році

 Викладачі загальноосвітніх дисциплін

 1. Голомб Тетяна Миколаївна – викладач української мова та української літератури – на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач»
 2. Канчій Еріка Андріївна – викладач зарубіжної літератури – на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «викладач-методист»

Викладачі  спеціальних  дисциплін

 1. Голуб Ольга Миколаївна – на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач»
 2. Мушніков Андрій Валерійович – на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»
 3. Бірюля Олександр Сигізмундович – на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
 4. Мовчан Михайло Михайлович – на підтвердження  кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
 5. Дурдинець Олександр Євгенович – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»
 6. Королович Іван Іванович – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

Майстри  виробничого  навчання

 1. Заяць Ярослав Михайлович – на встановлення 13 тарифного розряду
 2. Микуліна Іма Костянтинівна – на встановлення 12 тарифного розряду

Інші педагогічні працівники

 1. Бабидорич Юрій Юрійович – старший майстер – на відповідність займаної посади