Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Атестація проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 року №1135)

Мета атестації – стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Принципи проведення атестації:
• відкритість;
• колегіальність;
• гуманізм;
• доброзичливість;
• самовдосконалення;
• об’єктивність;
• системність оцінювання педагогічної діяльності.

Атестуються у 2022/2023 навчальному році

 Викладачі загальноосвітніх дисциплін

 1. Алмаші Вікторія Йосипівна – викладач фізичної культури – на відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та на присвоєння педагогічного звання «старший викладач»
 2. Леньо Наталія Андріївна – викладач англійської мови – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

Викладачі  спеціальних  дисциплін

 1. Бубряк Ігор Миколайович – на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший викладач»
 2. Газдик Мирослава Миронівна – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»
 3. Рижкова Ольга Павлівна – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»
 4. Шелельо Тетяна Іванівна – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»
 5. Варга Євгеній Павлович – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

Майстри  виробничого  навчання

 1.  Гутій Світлана Василівна – на відповідність раніше встановленому 14 тарифному розряду та присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання першої категорії»
 2. Єдинець Ярослав Максимович – на відповідність раніше встановленому 14 тарифному розряду та присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання першої категорії»
 3. Чепіжак Наталя Сергіївна – на відповідність раніше встановленому 14 тарифному розряду та присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання першої категорії»
 4. Шинкарюк Олександр Дмитрович – на відповідність раніше встановленому 14 тарифному розряду та присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання першої категорії»
 5. Бірюля Олександр Сигізмундович – на відповідність раніше встановленому 14 тарифному розряду та присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання першої категорії»
 6. Мовчан Михайло Михайлович – на відповідність раніше встановленому 14 тарифному розряду та на присвоєння педагогічного звання «майстер виробничого навчання другої категорії»
 7. Варга Євгеній Павлович – на встановлення 14 тарифного розряду.
 8. Мартиненко Валерія Геннадіївна – на встановлення 14 тарифного розряду.
 9. Михайлишин Володимир Володимирович – на встановлення 12 тарифного розряду.

Інші педагогічні працівники

 1. Газдик Мирослава Миронівна – директор – на відповідність займаній посаді.
 2. Юско Ірина Андріївна – вихователь гуртожитку – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»
 3. Лучинець Тетяна Володимирівна – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»