Методичний кабінет

Методична робота – це система заходів з аналітичної, організаційної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, спрямованих на оперативне науково-методичне корегування освітнього процесу, удосконалення змісту освіти, розвиток творчого потенціалу педагога, його професійної майстерності.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

– удосконалення змісту форм та методів навчання учнів, забезпечення єдності органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді;
– розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури; створення умов для їх професійного вдосконалення;
– інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду.

Методичний кабінет – центр навчальної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, основний компонент підвищення кваліфікації усього педагогічного колективу, важлива ланка в системі безперервної освіти, один із засобів управління освітнім процесом. 

Основні напрямки роботи:
– Створення умов для успішної творчої діяльності педагогів.
– Проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками.
– Надання допомоги з питань самоосвіти, експериментально-дослідницької діяльності.
– Здійснення, узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду.
– Інформаційне забезпечення педагогічних працівників.
– Накопичення та систематизація матеріалів різної тематики.
– Створення навчально-методичних комплексів для забезпечення професійної підготовки.
– Видавнича діяльність.

ЄДИНА  МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

“ФОРМУВАННЯ НОВІТНЬОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ”

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗА ЄДИНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

  • І етап    – 2020/2021 н.р. Діагностично-теоретичний етап
  • ІІ етап  – 2021/2022 н.р. Пошук шляхів реалізації проблеми
  • ІІІ етап – 2022/2023, 2023/2024 н.р. Апробаційно-впроваджувальний єтап (набуття власного досвіду)
  • ІІ етап  – 2024/2025 н.р. Узагальнюючий, підсумковий етап