Загальна інформація

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: 89600, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Кооперативна, 2
ТЕЛЕФОН: т/факс (03131) 3 70 81 моб.тел. 099 53 00 085
ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: htsvpu3@gmail.com, vstupvpu3@gmail.com
ДИРЕКТОР: Газдик Мирослава Миронівна 
РІК ЗАСНУВАННЯ: 1986
ФОРМА ВЛАСНОСТІ: комунальна, Закарпатської обласної ради
ПРОЕКТНА ПОТУЖНІСТЬ: 720 учнів
МОВА НАВЧАННЯ: українська; в училищі вивчають англійську, німецьку мови.
КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП: 26
КІЛЬКІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 71 (станом на 1 вересня 2022 року), з них 27 – спеціаліст вищої категорії, 10 – мають педагогічне звання «викладач-методист», 9 – «старший викладач», 12 – «майстер виробничого навчання І категорії», 2 – «майстер виробничого навчання ІІ категорії» 
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 671 (станом на 1 вересня 2022 року)

Первинна професійна підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за рахунок видатків з регіонального та/або державного бюджету на умовах регіонального та/або державного замовлення, згідно з наданою Міністерством освіти і науки України ліцензією та відповідно до державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти

Дані про контингент учнів станом на 01 вересня 2022 року

з/п

Назва професії, ліцензований обсяг Курс  № групи  Терміни
навчання
Дата прийому
 (число, місяць, рік)
Дата випуску
(число, місяць, рік)
Всього
1 Регулювальник РЕА та П. Контролер РЕА та П – 60 1 КР-11 3 01.09.2022 30.06.2025 28
2 Верстатник широкого профілю.
Оператор верстатів з ПК – 30
1 КР-12 3 01.09.2022 30.06.2025 25
3 Адміністратор; конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) – 30 1 КР-13 3 01.09.2022 30.06.2025 29
4 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 30 1 КР-14 3 01.09.2022 30.06.2025 28
5 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури – 30 1 КР-15 3 01.09.2022 30.06.2025 25
6 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 60 1 КР-16 3 01.09.2022 30.06.2025 30
7 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 30 1 КР-17 3 01.09.2022 30.06.2025 29
8 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 30 1 Т-2.1 1,5 01.09.2022 22.02.2024 30
10 Токар.Фрезерувальник – 25 2 КР-22 3 01.09.2021 30.06.2024 25
11 Адміністратор; конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) – 30 2 КР-23 3 01.09.2021 30.06.2024 30
12 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 30 2 КР-24 3 01.09.2021 30.06.2024 29
13 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури – 30 2 КР-25 3 01.09.2021 30.06.2024 30
14 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 60 2 КР-26 3 01.09.2021 30.06.2024 30
15 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – 30 2 КР-27 3 01.09.2021 30.06.2024 30
16 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 30 2 Т-2.2 1,5 01.09.2021 22.02.2023 28
17 Регулювальник РЕА та П. Контролер РЕА та П – 60 2 Т-1.2 2 01.09.2021 30.06.2023 28
18 Регулювальник РЕА та П. 
Контролер РЕА та П – 60
3 КР-31 3 01.09.2020 30.06.2023 25
19 Верстатник широкого профілю.
Оператор верстатів з ПК – 30
3 КР-32 3 01.09.2020 30.06.2023 20
20 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Секретар керівника (організації, підприємства, установи) – 30           3 КР-33 3 01.09.2020 30.06.2023 25
21 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 30 3 КР-34 3 01.09.2020 30.06.2023 24
22 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури – 30 3 КР-35 3 01.09.2020 30.06.2023 22
23 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 60 3 КР-36 3 01.09.2020 30.06.2023 25
              595

Підготовка фахівців  за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра здійснюється відповідно до наданого МОН України права на здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та сертифікатів про акредитацію за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення) та за кошти фізичних (на умовах контракту).

з/п

Назва спеціальності, ліцензований обсяг Курс  Контингент станом на 01.09.2022 Терміни
навчання
Дата прийому
 (число, місяць, рік)
Дата випуску
 (число, місяць, рік)
Освітньо-професійний ступінь випускників
1 Електроніка – 40 2 19 2 01.09.2021 30.06.2023 19
2 Електроніка – 40 1 17 2 01.09.2022 30.06.2024 17
3 Телекомунікації та радіотехніка – 30 1 17 1,5 01.09.2022 20.01.2024 17
4 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 30 1 23 1,5 01.09.2022 20.01.2024 23
              76

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ: В училищі створені умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами, забезпечено їх безперешкодний доступ до приміщень навчально-побутового корпусу, що розташовані на першому поверсі: навчальні кабінети, комп’ютерна лабораторія, бібліотека, харчоблок, приміщення побутового призначення.