Загальна інформація

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: 89600, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Кооперативна, 2
ТЕЛЕФОН: т/факс (03131) 3 70 81 моб.тел. 099 53 00 085
ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: htsvpu3@gmail.com, vstupvpu3@gmail.com
ДИРЕКТОР: Мирослава ГАЗДИК
РІК ЗАСНУВАННЯ: 1986
ФОРМА ВЛАСНОСТІ: комунальна, Закарпатської обласної ради
ПРОЕКТНА ПОТУЖНІСТЬ: 720 учнів
МОВА НАВЧАННЯ: українська; в училищі вивчають англійську, німецьку мови.
КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП: 27
КІЛЬКІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 69 (станом на 1 вересня 2023 року), з них 28 – спеціаліст вищої категорії, 10 – мають педагогічне звання «викладач-методист», 8 – «старший викладач», 12 – «майстер виробничого навчання І категорії», 3 – «майстер виробничого навчання ІІ категорії» 
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 698 (станом на 1 вересня 2023 року)

Первинна професійна підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за рахунок видатків з регіонального та/або державного бюджету на умовах регіонального та/або державного замовлення, згідно з наданою Міністерством освіти і науки України ліцензією та відповідно до державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти

Дані про контингент учнів станом на 01 вересня 2023 року

з/п

Назва професії, ліцензований обсяг Курс  № групи  Терміни
навчання
Дата прийому
 (число, місяць, рік)
Дата випуску
(число, місяць, рік)
Всього
1 Регулювальник РЕА та П. Контролер РЕА та П – 60 1 КР-11 3,0 01.09.2023 30.06.2026 30
2 Токар.Фрезерувальник – 25 1 КР-12 3,0 01.09.2023 30.06.2026 25
3 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Адміністратор – 30 1 КР-13 3,0 01.09.2023 30.06.2026 30
4 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 30 1 КР-14 3,0 01.09.2023 30.06.2026 30
5 Монтажник систем вентиляції кондинціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації – 30 1 КР-15 3,0 01.09.2023 30.06.2026 30
6 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 60 1 КР-16 3,0 01.09.2023 30.06.2026 30
7 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Секретар керівника (організації, підприємства, установи) – 30           1 КР-17 3,0 01.09.2023 30.06.2026 30
8 Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування – 30 1 Т-2 1,0 01.09.2023 30.06.2024 16
9 Регулювальник РЕА та П. Контролер РЕА та П – 60 2 КР-21 3,0 01.09.2022 30.06.2025 25
10 Верстатник широкого профілю.
Оператор верстатів з ПК – 30
2 КР-22 3,0 01.09.2022 00.01.1900 20
11 Адміністратор; конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) – 30 2 КР-23 3,0 01.09.2022 30.06.2025 26
12 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 30 2 КР-24 3,0 01.09.2022 30.06.2025 26
13 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури – 30 2 КР-25 3,0 01.09.2022 30.06.2025 24
14 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 60 2 КР-26 3,0 01.09.2022 30.06.2025 30
15 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 30 2 КР-27 3,0 01.09.2022 30.06.2025 28
16 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 30 2 Т-2.2 1,5 01.09.2022 22.02.2024 27
17 Токар.Фрезерувальник – 25 3 КР-32 3,0 01.09.2021 30.06.2024 22
18 Адміністратор; конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) – 30 3 КР-33 3,0 01.09.2021 30.06.2024 26
19 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 30 3 КР-34 3,0 01.09.2021 30.06.2024 29
20 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури – 30 3 КР-35 3,0 01.09.2021 30.06.2024 30
21 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 60 3 КР-36 3,0 01.09.2021 30.06.2024 29
22 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – 30 3 КР-37 3,0 01.09.2021 30.06.2024 30
              593

Підготовка фахівців  за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра здійснюється відповідно до наданого МОН України права на здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та сертифікатів про акредитацію за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення) та за кошти фізичних (на умовах контракту).

з/п

Назва спеціальності, ліцензований обсяг Курс  Контингент станом на 01.09.2022 Терміни
навчання
Дата прийому
 (число, місяць, рік)
Дата випуску
 (число, місяць, рік)
Освітньо-професійний ступінь випускників
1 Електроніка – 40 1 МБ-1,1 2,0 01.09.2023 30.06.2025 28
2 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка-30 1 МБ-1.4 1,5 01.09.2023 20.01.2025 15
3 Електроніка – 40 2 МБ-1.2 2,0 01.09.2022 30.06.2024 16
4 Телекомунікації та радіотехніка-30 2 МБ-5.2 1,5 01.09.2022 20.01.2024 17
5 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка-30 2 МБ-4.2 1,5 01.09.2022 20.01.2024 29
              105

Відповідно до ліцензійного обсягу надаємо освітні послуги з перепідготовки, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, стажування та навчання за короткостроковими програмами для здобуття  часткових кваліфікацій дорослого населення.

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ: В училищі створені умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами, забезпечено їх безперешкодний доступ до приміщень навчально-побутового корпусу, що розташовані на першому поверсі: навчальні кабінети, комп’ютерна лабораторія, бібліотека, харчоблок, приміщення побутового призначення.