Документи для вступу

Для здобуття робітничої професії:

  • документ про освіту на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
  • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
  • 8 фотокарток розміром 3х4 см;
  • копії документів, що дають право на пільги до вступу (за наявності);
  • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус,  передбаченого законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);
  • висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби);
  • військово-обліковий документ (посвідчення про приписку, військовий квиток);
  • письмову згоду на обробку персональних даних.

Для здобуття освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр:
– паспорт громадянина України та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (2 копії);
– документ про освіту (оригінал);
– реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код – 2 копії);
– медична довідка за формою № 086-у;
– 6 фотокарток розміром 3х4 см;
– довідка з місця проживання про склад сім’ї;
– військово-обліковий документ (приписне посвідчення/військовий квиток  – копія).

За додатковою інформацією звертатися:
м. Мукачево, вул. Кооперативна, 2

тел./факс 3-70-81, 099 53 00 085
e-mail: vstupvpu3@gmail.com

Відповідальний секретар приймальної комісії:
Яцкулинець Надія Василівна