Engineering center

Тісна співпраця із соціальними партнерами ТДВ „Мукачівський машинобудівний завод”, ДП „Нубіус Україна”, УАП ТОВ „Фішер-Мукачево”, приватним сектором сформувала запит на створення у 2022 році нової освітньої платформи – навчально-практичного центру металообробних професій ENGINEERING CENTER.

Основними векторами діяльності центру є наближення освітнього простору до реалій виробництва, пропагування сучасних технологій у машинобудівній галузі.
Для формування стійких знань та навичок, що допоможуть комфортно почувати себе у професії, освітній простір було оснащено сучасними верстатами з числовим програмним керуванням, що характеризуються високою точністю, продуктивністю, забезпечують високий коефіцієнт використання матеріалу i високу продуктивність, дозволяють виготовляти вироби для власних потреб, а також виконувати замовлення підприємств різних форм власності міста, регіону.
токарний верстат з ЧПК СКТ 360 750 (виробник Cormak), що дозволяє обточувати зовнішні, внутрішні і сферичні поверхні, а також виконувати нарізання різних типів різьби.

верстат плазмової різки з ЧПК Vector 3015P (виробник: компанія Vector, Харків) для повiтряно-плазмового або киснево-плазмового різання складних деталей з металевих листів. Завдяки компактності верстата, застосування новітніх електронних та комп’ютерних технологій, верстат Yесtоr знаходить найширше застосування в різних виробництвах.

фрезерний верстат з ЧПК Vektor 1210 для виконання автоматизованого фрезерування 2D та 3D виробів з легких кольорових металів, дерева, пластика, та ін.

токарно-фрезерний верстат з ЧПК Vektor 2000Т, що забезпечує високу точність різання, високий коефіцієнт використання матеріалу і високу продуктивність.

фрезерний верстат з ЧПК Vektor 1307FK для автоматизованого гравірування 2D i 3D виробів. Система ЧПК NC Studio.

– модернізований координатний фрезерувально-свердлильно-розточувальний верстат 24К40СФ4, в якому проведена заміна приводів та двигунів головного руху та подач, застарілої системи ЧПК 2С42-65 на сучасну систему LinuxCNC.

Вступний інструктаж та опрацювання теоретичного матеріалу стає цікавим та креативним завдяки сучасному програмному продукту, мультимедійному обладнанню, дидактичним матеріалам.

Навчально-практичний центр з професій „Верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуваннямˮ, „Токарˮ, „Фрезерувальникˮ – сучасний майданчик для підвищення кваліфікації та стажування, короткострокових сертифікаційних курсів, перепідготовки, семінарів-практикумів, майстер-класів, конкурсів фахової майстерності.


Відкритість та готовність педагогічного колективу до новацій забезпечують можливість отримання якісної професійної освіти для різних вікових груп населення, здобуття професійних кваліфікацій, а ринок праці – фаховими робітниками.

На базі навчально-практичного центру металообробного спрямування «ENGINEERING CENTER» 1 липня 2022 року  завершилося навчання за короткостроковою програмою з опанування часткових компетентностей модуля «Робота на верстатах з програмним керуванням токарної групи».

Перший курсант Центру підтвердив свої теоретичні знання та практичні вміння ведення процесу оброблення з пульта керування деталей за 12-14 квалітетами на токарних верстатах з програмним керуванням, користування технічною документацією, перевірки якості оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та візуально. На завершення Віталій Ісаков отримав Сертифікат.

У рамках співробітництва  з підприємствами-замовниками робітничих кадрів з метою  підвищення  професійного рівня, опанування  практичних навичок  технологій оброблення деталей на верстатах токарної, фрезерної та свердлильної груп на базі навчально-практичного центру металообробних професій проходив навчання Дмитро Бульдович, інженер з організації керування виробництвом ТДВ «Мукачівський машинобудівний завод». Отриманий досвід у процесі навчання  надасть  можливість  глибшого розуміння процесів виробництва.