Атестація закладу освіти

12.04.2023
249

Відповідно до Порядку проведення атестації закладу професійної (професійно-технічної) освіти в училищі проходить другий етап атестаційної експертизи освітньої діяльності щодо спроможності здійснювати освітню діяльність за ліцензованими професіями  на рівні державних вимог.

Члени експертної комісії оцінювали виконання учнями випускних груп комплексних кваліфікаційних завдань на визначення їх спроможності самостійно виконувати завдання і обов’язки опанованої професії; здійснили  аналіз і оцінку реального стану організації та здійснення освітнього процесу; наявної матеріально-технічної та навчально-методичної бази вимогам навчальних планів і програм, якісного складу педагогічних і керівних працівників, тощо