Методична комісія викладачів філологічних дисциплін

Сучасне українське суспільство послуговується державною українською мовою у всіх сферах життя і прагне до високого рівня культури особистого й фахового мовлення.

Головна мета роботи викладачів методичної комісії філологічних дисциплін полягає у підвищенні рівня мовленнєвої культури здобувачів освіти та поліпшенні якості мовної підготовки майбутніх спеціалістів, здатних працювати у нових соціально-економічних умовах.

Головним завданням роботи викладачів є навчання  здобувачів освіти застосовувати набуті знання з теорії і практики філологічних дисциплін для мовного вираження свого майбутнього фаху.

Робота членів комісії  також спрямована на підвищення культури молоді. Якісно підготовлені позаурочні заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності й зацікавленості здобувачів освіти, сприяють формуванню їх мовленнєво-комунікативної компетентності та багатогранному самовираженню молодої людини в сучасному світі.