Методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін

Діяльність методичної комісії викладачів природничо-математичних дисциплін спрямована на реалізацію виконання державних програм викладання предметів, створення належних сучасних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.

Метою роботи викладачів методичної комісії природничо-математичних дисциплін   є  формування особистості з новим стилем мислення,  компетентної та здатної до самореалізації в професійній сфері.  Викладачі  постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, займаються науковою роботою, працюють з обдарованою та творчою молоддю.

Основними завданнями методичної комісії природничо-математичних дисциплін є:

  • підвищення ефективності та якості уроку як основної форми організації освітнього процесу шляхом використання інтерактивних та інноваційних методів навчання;
  • формування фахової компетентності учнів;
  • підвищення мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів.