Методична комісія педагогічних працівників напрямів підготовок Електроніка та радіотехніка

Професія: 

«Регулювальник радіоелектронної апаратури і приладів»

«Контролер радіоелектронної апаратури та приладів»

«Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури»

Спеціальність: 

«Електроніка»

«Телекомунікації та радіотехніка»

Сучасний розвиток суспільства супроводжується широким використанням електронної техніки у всіх галузях науки, народного господарства, культурі, побуті.

Сучасна електронна апаратура попри свої невеликі розміри і низький рівень енергоспоживання складається із великої кількості електронних компонентів, об’єднаних у електричну схему. Розвиток електроніки характеризується постійним функціональним ускладненням електронних пристроїв, причому складність електронної апаратури зростає в 10 разів кожні 5 років. Швидкими темпами оновлюється елементна база – з’являються вироби електронної техніки мініатюрного виконання на основі нових матеріалів та нових принципах роботи. Для налагодження такої апаратури у виробництві необхідні кваліфіковані робітники з професії «Регулювальник радіоелектронної апаратури і приладів», які завершивши навчання, вміють:

 •  Аналізувати будову та принцип дії сучасних електронних пристроїв та їх складових частин;
 • Виконувати настройку, механічне та електричне регулювання їх параметрів у відповідності до вимог ТУ та технічної документації з використанням ЕОМ при проведенні вимірювань і контролю електричних параметрів виробів.

Виготовлена на підприємствах електронна апаратура повинна відповідати своєму призначенню і умовам експлуатації. Цю відповідність встановлюють висококваліфіковані робітники з професії «Контролер радіоелектронної апаратури та приладів». Здобуті знання за цією професією гарантують у виробничих умовах вміння:

 • Аналізувати відповідність конструкції електронного пристрою технічній документації, виконувати контроль якості його складання, електричного монтажу і регулювання;
 • Проводити механічні, кліматичні, електричні випробування, а також проводити контроль параметрів апаратури після випробувань.

Ця професія і почесна, і відповідальна – контролери гарантують якість продукції, отже, дбають про імідж підприємства.

Після завершення навчання за професією учні мають можливість здобути освітньо-професійний ступень фаховий молодший бакалавр за спеціальністю «Електроніка».

 

Професія «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» є актуальною на сучасному рівні розвитку науки і техніки, тому що вона забезпечує максимум зручностей як для населення, так і для підприємств у підтримці парку радіоелектронної апаратури в робочому стані протягом всього терміну експлуатації. Професія користується попитом на ринку праці і надає широкі можливості: влаштовуватися на роботу у спеціалізоване підприємство, відкрити власну майстерню з ремонту радіотелевізійної апаратури, працювати у мережі оптової та роздрібної торгівлі.

Після закінчення навчання ви будите знати:

 • Основи електротехніки, радіотехніки, телебачення;
 • Основні знання щодо телевізорів кольорового зображення, характеристики напівпровідникових приладів;
 • Призначення, взаємодію, будову та роботу елементів схем телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів та іншої радіоапаратури;
 • Основні види несправностей цієї апаратури;
 • Методи, способи її перевірки, регулювання, настроювання і ремонту;
 • призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами, які застосовуються під час ремонту радіотелевізійної апаратури;
 • Правила встановлення антен супутникового телебачення.

Після закінчення навчання ви будите вміти:

 • Перевіряти напівпровідникові прилади;
 • Виконувати ремонт сучасної радіотелевізійної апаратури;
 • Виявляти причини несправностей та здійснювати ремонти;
 • Усувати складні дефекти в телевізорах, радіоприймачах, магнітофонах, електрофонах, CD- і DVD- програвачах, тюнерах супутникового телебачення;
 • Встановлювати та налаштовувати антени супутникового телебачення.

Після завершення навчання за професією учні мають можливість здобути освітньо-професійний ступень фаховий молодший бакалавр за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка»