Методична комісія педагогічних працівників металообробних професій

Професія:

Верстатник широкого профілю

Оператор верстатів з програмним керуванням

Токар

Фрезерувальник

 

Професія «Верстатник широкого профілю; оператор верстатів з програмним керуванням» – це одна з наймасовіших і разом з тим дефіцитних професій. Немає жодної галузі народного господарства, де б не потребувалися умілі руки верстатника.
Наше училище – єдине в області, яке готує кваліфікованих робітників з групи професій, що об’єднує вміння токаря, фрезерувальника, свердлильника, оператора верстатів з числовим програмним керуванням, шліфувальника. Це цінний працівник механічного цеху, тому що він може виконати операцію на будь-якому верстаті та будь-якої складності.

Після закінчення навчання ви будити знати:
будову, правила налагодження токарних, свердлильних, фрезерних, шліфувальних та інших верстатів і верстатів з програмним керуванням;
будову та правила застосування універсальних та спеціальних пристосувань;
порядок загострення та використання стандартного і спеціального різального інструменту;
основні властивості матеріалів, що обробляються;
призначення умовних знаків на панелі керування верстатом;
принципи запису керуючої програми з пульта пристрою керування та перенесення керуючої програми з носія до пристрою керування;
читання креслень деталей, що обробляються.
Після закінчення навчання ви будити вміти:
виконувати роботу на токарних, свердлильних, фрезерних, шліфувальних та інших верстатах по 8-10 квалітетам точності;
нарізати однозахідні зовнішні і внутрішні різьби різного профілю;
фрезерувати прямокутні і радіусні зовнішні і внутрішні поверхні, уступи, пази, канавки;
фрезерувати багатогранники із застосуванням універсальних ділильних пристроїв;
встановлювати на верстаті з допомогою пристроїв деталі складної форми;
вести процес оброблення з пульта керування простих деталей за 12-14 квалітетами на налагоджених верстатах з програмним керуванням з одним видом оброблення;
перевіряти якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та візуально;
підналагоджувати окремі прості і середньої складності вузли і механізми під керівництвом оператора більш високої кваліфікації.

Після завершення навчання за професією учні мають можливість працювати на металообробному виробництві, в ремонтних майстернях та цехах різних виробництв. У подальшому кваліфікований робітник може очолювати бригаду на виробництві, займатись наставництвом, а також продовжити навчання за обраним напрямком в коледжі чи університеті.

Голова методичної комісії:

Члени методичної комісії: