Методична комісія викладачів суспільних дисциплін

Основним завданням викладачів методичної комісії суспільних дисциплін  є формування покоління нової генерації, що базується на глибокому знанні світового історичного досвіду, національної історії, сформованої правової культури та філософського мислення. В освітньому процесі викладачі працюють над підвищенням фахового рівня, активно застосовують сучасні педагогічні технології.

Основний зміст методичної роботи складає пошук та постійне вдосконалення шляхів, методів розв’язання проблеми формування гуманістичного мислення, світогляду, активної життєвої позиції громадян України, використання нових підходів та технології при викладанні суспільних дисциплін.