Методична комісія педагогічних працівників професій з обробки інформації

Професія:

Адміністратор

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Спеціальність:

Інформаційна, бібліотечна та архівна справи

Професія «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» — найсучасніша професія!  

Комп’ютери використовуються майже у всіх сферах людської діяльності. Техніка постійно оновлюється: одне покоління комп’ютерів змінюється іншим, більш досконалим. У час бурхливого росту інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості людей, що вміють працювати з комп’ютерною технікою та опрацьовувати інформацію. Під час навчання у нашому закладі здобувачі освіти отримають необхідні компетентності, вивчать загальні та спеціалізовані програмні засоби (пакет Microsoft Office, програми комп’ютерної графіки PhotoShop, Illustrator, настільно-видавнича програма PageMaker,  InDesing та багато інших); отримають навички ефективного використання сучасної комп’ютерної та офісної техніки для розв’язання конкретних професійних задач.

Коло професійної діяльності оператор з обробки інформації та програмного забезпечення надзвичайно велике:

  • налаштування та обслуговування апаратних та програмних засобів інформаційних систем
  • обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних пристроїв, систем і мереж;
  • сфера обробки інформації та прийняття рішень;
  • комп’ютерна обробка текстової та графічної інформації;
  • адміністратор баз даних;
  • видавнича справа;
  • web-дизайн та HTML-верстальник;
  • адміністратор сайту та контент-менеджер;
  • системний адміністратор;
  • технічний редактор та інше.

 

Професія Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); адміністратор є інтегрована, поєднує у собі дві складові.
Складова  конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) відноситься до професій, які найбільш користуються попитом на ринку праці у сфері введення та опрацювання бухгалтерських даних. Працівник цієї професії виконує реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводить нескладні розрахунки за окремими дільницями бухгалтерського обліку; приймає і контролює правильність оформлення первинних документів, готує їх до лічильного опрацювання, а також складає нескладну бухгалтерську звітність.

Адміністратор є організатором та розпорядником сучасного підприємства. Він відповідає як за матеріальні, так і за людські ресурси підприємства. Функціональні обов’язки адміністратора досить широкі та залежать від специфіки фірми, закладу, установи. У деяких компаніях адміністратор може виконувати декілька професійних обов’язків одночасно: функції офіс-менеджера, секретаря, референта, помічника керівника, HR-менеджера (кадровика). Це особа, до якої звертаються відвідувачі та клієнти фірми за допомогою та роз’ясненнями.

Сфера професійної діяльності адміністратора досить широка: сфери управління та менеджменту, офіси сучасних підприємств. Випускники за цією професією володіють комунікативними компетентностями та інформаційними ресурсами — сайтами, соціальними мережами. Уміють створювати рекламу та просувати її на ринку інформаційних послуг.

Поєднання цих двох складових професій підвисить конкурентоспроможність випускника на ринку праці.

 

Після завершення навчання за професіями з обробки інформації та маючи диплом кваліфікованого робітника здобувачі освіти мають можливість здобути освітньо-професійний ступень фаховий молодший бакалавр за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».