Засідання Школи молодого педагога

20.10.2023
212

19 жовтня відбулося засідання Школи молодого педагога, на якому обговорювали план роботи на рік, визначали шляхи проєктування індивідуального маршруту професійного розвитку молодого педагогічного працівника.

Старший майстер Юрій Бабидорич зупинився на питанні розроблення навчально-плануючої документації; проаналізував робочі навчальні програми, їх структуру, збірники освітніх програм; акцентував увагу майстрів виробничого навчання на переліку навчально-виробничих робіт з професій та критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів.

Методисти Оксана Бірюля та Надія Яцкулинець говорили про підвищення професійного рівня педегога, акцентували увагу на основних вимогах до підготовки та проведенні уроку.

На завершення слухачі Школи пройшли онлайн-опитування.